"חייב בהוצאה לפועל" הוא אדם החייב כספים בתיק בודד או במספר תיקים בלשכת ההוצאה לפועל. בקשה לצו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל היא למעשה סוג של הליך, באמצעותו יכול לפרוס החייב את חובו לתשלומים חודשיים. בדרך כלל, הליך זה מתאפשר רק אם יכולתו של החייב להחזיר את החוב מוגבלת, והוא ממילא אינו יכול לשלם את החוב במלואו. צו תשלומים מאפשר לחייב לפרוע את חובו בתשלומים חודשיים קצובים, לרוב בהתאם ליכולתיו, וזאת בניגוד לפירעון החוב המלא בתשלום אחד. לפניכם כל מה שצריך לדעת בנושא.

מה יש לדעת בעת הגשת בקשה לצו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל?

בעת הגשת בקשה לצו תשלומים, על החייב להציע מועדים וסכומים, בהתאם ליכולתו הכלכלית, עד לסגירת החוב. כלומר, החייב נדרש לקבוע בעצמו את התאריכים שבהם ישלם את החוב, וכמו כן גם את גובה ההחזר, כאשר הסכום המינימלי לתשלום בכל פעם עומד על 100 שקלים. חשוב להבין כי בקשה לצו תשלומים אשר תכלול הצעה לתשלום שהינה נמוכה מ-100 שקלים, תידחה על ידי ההוצאה לפועל.

אילו מסמכים יש לצרף בעת הגשת בקשה לצו תשלומים?

בעת הגשת בקשה לצו תשלומים, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת הזהות של החייב – כולל הספח.
 • שאלון וטופס 529 (טופס ויתור סודיות).
 • מסמכים התומכים בתשובות שנכתבו בשאלון (למשל: דפי חיוב מטעם חברת האשראי, מסמכים הקשורים לחשבון הבנק).
 • תלושי משכורת מחצי השנה שקדמה לבקשה – תלושים של החייב, של בני ביתו ושל בן או בת זוגו.
 • דפי חשבון בנק – פירוט הפעולות בחשבון העובר ושב של החייב, של בני ביתו ושל בן או בת זוגו.
 • אישורים על כספים המופקדים בתוכניות חיסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים נוספים – הן של החייב והן של שאר בני ביתו.
 • מסמך "אישור יתרות" או פרופיל לקוח מהבנק – הן של החייב והן של שאר בני ביתו.
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבאות כלשהן – הן של החייב והן של בן או בת זוגו.
 • פירוט חיובי כרטיסי האשראי של החייב, בן או בת זוגו ושאר בני ביתו, מחצי השנה שקדמה לבקשת צו התשלומים.
 • חשבונות שוטפים – חשמל, מים, גז, ארנונה ותקשורת, מחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • מסמכי בעלות, שעבוד או משכון של רכב או כל כלי אחר – הן של החייב והן של שאר בני ביתו.
 • חוזה שכירות (במידה וקיים).
 • מסמכי בעלות או שימוש במקרקעין – הן של החייב והן של שאר בני ביתו.
 • העתק הסכם גירושין או הסכם יחסי ממון (אם קיים).

מומלץ כמובן בכל הקשור להליכי הוצאה לפועל להיעזר בשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל אשר ביכולתו לתת הכוונה מקצועית על מנת להפוך את ההליך לפשוט יותר ויעיל יותר.