איחוד תיקים – האם הוא הפתרון הנכון?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, כללי 0 תגובות

איחוד תיקים

מכירים את זה שבשבוע אחד אתם נאלצים להתמודד עם עיקול חשבון הבנק על ידי לשכת ההוצאה לפועל בחיפה, צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי לשכת רמלה ואזהרה על פתיחת תיק חדש בלשכה באשדוד? קשה לדמיין איך אפשר לנהל שגרה כלשהי במציאות מוטרפת שכזו. זוהי המציאות עבור חייבים רבים שלהם אנחנו מסייעים במהלך עבודתנו. חייבים שנקלעו לקשיים כלכליים שהובילו לפתיחת מספר תיקי הוצאה לפועל כנגדם, לעיתים בלשכות שונות ועל ידי זוכים שונים. כל תיק כזה מתנהל בנפרד ותובע את מלוא תשומת הלב, המשאבים והזמן של החייב. אם זוהי המציאות שלכם, ייתכן שגם אתם שאלתם את עצמכם האם איחוד תיקים הוא הפתרון הנכון.

מה המשמעות של איחוד תיקים?

איחוד תיקים יוצר תיק אחד המאגד תחתיו את התיקים המנוהלים כנגד החייב במערכת ההוצאה לפועל. מרגע האיחוד וכל עוד לא הוחלט אחרת, התיקים שאוחדו מתנהלים תחת מטרייה של תיק אחד ותחת הסדר תשלומים אחד. מבחינת החייב, במסגרת איחוד התיקים משולם סכום חודשי קבוע אחד לתיק האיחוד, החלוקה הפנימית בין הזוכים נעשית על ידי לשכת ההוצאה לפועל. לצורך קביעת סכום התשלום החודשי יהיה על החייב לעבור חקירת יכולת מקיפה שעל בסיסה יקבע צו התשלומים. על מנת לקבל את צו האיחוד יש להתחיל בתשלום 3% מסך החובות בכלל התיקים הרלוונטיים לאיחוד, עוד לפני הגשת בקשת האיחוד. למעט מקרים חריגים, לאחר ביצוע האיחוד, צו התשלומים בתיק המאוחד יהיה לכל הפחות תשלום חודשי של 3% מגובה החוב הכולל. 

משרד הופמן רוז מייעץ ומלווה מזה שנים חייבים בהוצאה לפועל בדרך אל קבלת צו איחוד תיקים. >>פנה אלינו היום לפגישת ייעוץ חינם!<<

כיצד מתבצע איחוד תיקים?

על מנת להביא לאיחוד תיקים, יש להגיש בקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל. בקשת האיחוד צריכה להיות מוגשת בלשכה שבה מתנהלים מרבית התיקים של החייב. אם ישנו מספר תיקים שווה בכמה לשכות, הבקשה תוגש אל הלשכה בה מתנהל התיק עם הסכום הגבוה ביותר. כהכנה להגשת הבקשה יהיה על החייב להפקיד 3% מסך החוב הכולל כעירבון וכן למלא שאלון מקיף בדבר יכולתו הכלכלית. 

חשוב לציין שהאיחוד אינו כולל תיקי מזונות, תיקים שאינם בעניין כספי, או תיקים שהועברו לבירור בבית המשפט. הבקשה תידון על ידי הרשם שיחליט האם לתת צו איחוד תיקים. לרוב, צו האיחוד גורר גם הוצאת צו יציאה מהארץ, שנשאר בעינו כל עוד תיק האיחוד קיים. אולם, זאת לצד עיכוב כלל ההליכים האחרים שננקטו בתיקים טרם האיחוד.

חקירת יכולת וקבלת החלטה בנוגע לבקשה לאיחוד

לאחר שהוגשה בקשת האיחוד וטרם מתן החלטתו, הרשם יקיים חקירת יכולת לחייב המבקש. במסגרת חקירת היכולת ניתן יהיה לחקור כל אדם שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו. ניתן אף לרוב להגיש תצהיר לחקירת היכולת המפרט את היכולות הכספיות של החייב. לצורך כך יהיה על החייב למלא שאלון יכולת מפורט, להצהיר על הכנסותיו מנכסים ועיסוקים והוצאות שוטפות ולצרף מסמכים רלוונטיים כדוגמת תלושי משכורת, תדפיסי חשבונות ואשראי וכיו"ב. לאחר חקירת היכולת רשם ההוצאה לפועל ייתן את החלטתו בבקשת האיחוד. הרשם רשאי להיעתר לבקשה או לדחות אותה, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר לטעון את טענותיו.

קבלת צו האיחוד

קבלת צו איחוד מרשם ההוצאה לפועל כפופה לכך שמחקירת היכולת של החייב עלה כי בהתחשב בנכסיו העתידיים ובכושר השתכרותו, החייב יוכל לפרוע את החובות בכל התיקים במהלך פרקי הזמן הבאים:

 • שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח.
 • 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח.
 • 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח.

במקרה שבו הצדדים בתיק הסכימו ביניהם על פרק זמן ארוך יותר לפירעון, צו האיחוד יינתן על בסיס הסכמה זו. במצב שבו לא התקבלה הסכמה אך רשם ההוצאה לפועל קבע, בהתבסס על חקירת היכולת, פרק זמן ארוך יותר לפירעון, הוא יכריז על החייב כ״חייב מוגבל באמצעים״ ויהיה רשאי להטיל עליו את ההגבלות המתאימות.

התנאים של צו האיחוד

רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את מתן צו האיחוד במתן ערובה כלשהי על ידי החייב. רשם ההוצאה לפועל אף רשאי, ביוזמתו או על-פי בקשה, להורות בצו איחוד התיקים על הפסקה או השהייה של כל הליך שננקט בכל אחד מהתיקים שעליהם חל הצו, וכן להתנות את ההפסקה או השהייה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

מהם היתרונות לאיחוד תיקים?
 • התנהלות מול תיק אחד בלבד.
 • עיכוב הליכים שננקטו בכלל התיקים שאוחדו. 
 • תואם יחסית את יכולתו הכלכלית של החייב. 
 • הסדר שאינו כרוך בפיקוח הדוק על החייב.
 • הליך פשוט יחסית להסדרה של חובות (בהשוואה להליכי פשיטת רגל או הליכים משפטיים אחרים).
 • צמצום הדרגתי וקבוע של כלל החובות ואפשרות לסגירת החובות בתוך תקופה קצרה.
 • לאחר תקופת עמידה בצו התשלומים ניתן להגיש בקשה להפטר (בכפוף להישארותה בתוקף על הוראת השעה).
מהם החסרונות של איחוד תיקים?
 • צו עיכוב יציאה מן הארץ שמוטל באופן קבוע.
 • אם לחייב תיקים מסוגים שאינם ניתנים לאיחוד, האיחוד אינו מונע התנהלות מול מספר חזיתות ולא מקדם את החייב בתיקים אלה.
 • כאשר החוב גדול ביחס ליכולתו הכלכלית של החייב ואין באפשרותו לכסותו על פי מגבלת התקופות הקבועה בחוק, הוא יוכל לקבל צו איחוד רק בכפוף להכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים, על כל המשתמע מכך. 
 • שלא כמו הליכי פשיטת רגל, איחוד התיקים לא יוצר להפטר החובות.  

משרד הופמן רוז מייעץ ומלווה מזה שנים חייבים בהוצאה לפועל בדרך אל קבלת צו איחוד תיקים. 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם. 

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *