כיצד מגישים בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

ערן רוז הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל - כיצד מגישים בקשה

הליך ההוצאה לפועל כרוך בהטלת סנקציות ומגבלות על החייב, רכושו ופעולותיו. בהתחשב בנסיבות הללו, לא מפתיע שחייבים רבים חווים תסכול ותחושת חוסר אונים קשה אל מול הליכי הגביה וההחלטות הנוגעות להם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. דווקא בשל כך, חשוב לדעת, כי לרשותו של החייב עומדים אפיקים מעוגנים בחוק, שנועדו לאפשר לו להגן על זכויותיו. אחת הזכויות הללו, היא האפשרות להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בפסקאות הבאות נסביר מהו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל, אופן הגשת הבקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל ותוצאותיה האפשריות.

מהו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

הזכות לעיכוב הליכים בהליכי הוצאה לפועל מעוגנת בחוק ההוצאה לפועל. על פי הקבוע בחוק, החלטה על עיכוב הליכים, תביא לכך, שבאופן זמני, יופסקו כל הליכי הגביה בתיק ההוצאה לפועל, באופן גורף ומלא. עיכוב ההליכים יביא להפסקה בתחולת כלל העיקולים והמגבלות שהוטלו על החייב. בין היתר, ייעצרו, עד לפקיעתו או ביטולו של העיכוב, גם עיקולים, צווי עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון או ברישיון נהיגה. וכן, לא יבוצעו הליכי גביה נוספים כל עוד עומד העיכוב בתוקפו.

באילו מקרים תינתן החלטה אוטומטית על עיכוב הליכים?

ככלל, סמכותו של רשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים תחומה ומוגדרת בחוק ושמורה לנסיבות מסוימות בלבד. חוק ההוצאה לפועל מונה שורה של נסיבות שבהתקיימן יעוכבו ההליכים באופן מיידי. תחת נסיבות אלה יהיה על הרשם לצוות על עיכוב הליכים תמיד וללא מקום להפעלת שיקול דעת:

 • החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר – ההליכים יעוכבו מידית אם ההתנגדות בתיק הוגשה במסגרת התקופה הקבועה בחוק.
 • החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב – ההליכים יעוכבו מידית אם ההתנגדות בתיק הוגשה במסגרת התקופה הקבועה בחוק.
 • הצדדים הגיעו להסדר לתשלום החוב – במצב בו הצדדים בתיק הגיעו להסדר לתשלום החוב שלא דרך לשכת ההוצאה לפועל, באחריות הזוכה להודיע על ההסדר ללשכה והיא תורה על עיכוב הליכים לאחר הסכמה על הסדר.
 • בהליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים – ההליכים יעוכבו באופן אוטומטי במקרים הבאים:
 1. החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב.
 2. בתוך 90 ימים לאחר מינוי כונס נכסים על ידי רשם ההוצאה לפועל החייב פרע את החוב או מחציתו ומתחייב לפירעון המחצית השנייה בתוך שישה חודשים.
 • רשם ההוצאה לפועל פנה לבית המשפט כדי לקבל הבהרה לגבי פסק הדין – במצב בו תיק ההוצאה לפועל נפתח בהתבסס על פסק דין ולדעת רשם ההוצאה לפועל, פסק הדין דורש הבהרה, הרשם רשאי לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין לצורך כך. במקרה כזה הרשם יעכב את ביצועו של החלק הטעון הבהרה.

חשוב לדעת כי גם במקרים אלה מומלץ לפנות בבקשה לעיכוב הליכים על מנת להבטיח כי הזכות תמומש. בנוסף על מקרים אלה, צו עיכוב הליכים הניתן לחייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל יעכב גם הוא את הליכי ההוצאה לפועל.

באילו מקרים נוספים ניתן לבקש עיכוב הליכים?

פרט למקרים בהם ניתן עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל, סמכותו של רשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים היא סמכות מוגבלת באופייה ויכולה להיעשות רק במקרים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל. במקרים אלה ההחלטה על עיכוב תתקבל על ידי הרשם על פי שיקול דעתו ובכפוף לטעמים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות אשר מצדיקות את העיכוב:

 • כאשר חייב טוען טענת "פרעתי".
 • חייב שהגיש בקשה לפתיחת הליך שיקום כלכלי יוכל להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
 • במצב בו החייב הגיש באיחור את אחת מהבקשות הבאות:
 1. התנגדות לביצוע שטר.
 2. התנגדות לתביעה על סכום קצוב. 
 • כאשר אחד הצדדים בתיק הודיע על כוונתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור.
 • צד שלישי טוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בטאבו והם עוקלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל – הרשם רשאי לעכב את מכירת המקרקעין כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בעניין.
 • במצב בו אדם נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי בעלות על מיטלטלין שעוקלו – הרשם רשאי לעכב את ביצוע מכירת הנכסים כדי לאפשר לטוען לפגיעה לפנות לבית המשפט בעניין.
מי יכול להגיש את הבקשה לעיכוב וכיצד?

בקשה לעיכוב יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או הזוכה בתיק וכן, במקרים מסוימים, על ידי צד שלישי. את הבקשה יש להגיש בשני עותקים אל לשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק באופן הבא:

 • הבקשה תוגש בכתב ובצירוף "טופס בקשות לעיכוב הליכים" (טופס 214).
 • עליה לכלול את נימוקיו של המבקש המצדיקים את העיכוב.
 • לבקשה יצורף תצהיר חתום ומאומת של המבקש, התומך בעובדות המפורטות בבקשה.
מה ניתן לעשות אם נדחתה בקשה לעיכוב הליכים?

במצב בו רשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה, קיימת אפשרות לערער לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה. אופן הגשת הערעור לבית משפט השלום תלוי בשאלה האם הרשם העניק בגוף החלטתו רשות ערעור. ככל שניתנה רשות שכזו, ניתן יהיה להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים ממועד ההחלטה. במקרה בו לא ניתנה הרשות, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בטרם תהיה אפשרות להגיש את הערעור עצמו. 

משרד הופמן רוז מעניק ייעוץ וליווי שוטף למאות חייבים ועסקים בקשיים. תוך שימת דגש על יעילות ההליך שנועד להביאו לכדי סיום באופן המהיר והטוב ביותר, כך שלקוחותינו ישוחררו מההגבלות הקשות ויוכלו לשוב לחיים נורמטיביים ללא חובות בזמן הקצר ביותר ובדרך המתאימה ביותר לכל לקוח. קבע פגישת ייעוץ חינם >>

CTA

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *