הצעדים להגשת בקשה לפירוק חברה

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

פירוק חברה הוא ההליך המקביל להליכי פשיטת רגל של עסק שהתאגד כחברה. בשונה מפשיטת רגל אצל אדם פרטי, ההחלטה על פירוקה של חברה מביאה לסיום חייה של החברה ובכך תם גם קיומה של החברה כאישיות משפטית נפרדת. פירוק חברה יכול להיעשות על ידי גורמים שונים הקבועים בחוק ותלויה גם בנסיבות אשר הובילו לפירוק. ככלל, הפירוק מתנהל על פי הליך ייעודי שקבוע לצורך כך בחוק החברות והוא מגדיר את שלבי ההליך, את הגורמים המעורבים בו ואת תפקידם. כאשר הפירוק נובע מחדלות פירעון, ההליך מתחיל בהגשת בקשה לפירוק חברה אל בית המשפט ומסתיים בפירוק החברה ובחלוקת נכסיה בין הנושים. במדריך הבא נסביר את הצעדים הנדרשים החל להגשת בקשה לפירוק חברה

מהן דרכי הפירוק הקיימות בחוק?

חוק החברות קובע כי פירוק חברה יכול להיעשות באחת מהדרכים הבאות:

  1. בידי בית המשפט.
  2. מרצון.
  3. בפיקוח בית המשפט.

מהן העילות לפירוק חברה?

החוק מכיר בארבע עילות מרכזיות שיכולות לשמש בסיס לפירוק חברה:

  1. חדלות פירעון זוהי העילה הרווחת ביותר לפירוק חברה. המצבים המוגדרים כחדלות פירעון לצורך הפירוק קבועים בחוק.
  2. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוק בידי בית המשפט 75% ומעלה מחברי האסיפה הכללית שנכחו בה הצביעו לטובת הפירוק, בישיבה שזומנה לפחות 21 ימים מראש.
  3. התמהמהות ארוכה בפעילות החברה החברה לא התחילה את עסקיה בתוך שנה מיום שהתאגדה או שהפסיקה את פעילותה למשך שנה.
  4. בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק זוהי עילה שרלוונטית במקרים של חברה שאינה חוקית או כאשר ישנו סכסוך בין בעלי המניות או המנהלים ובית המשפט סבור כי הפירוק הוא המוצא אחרון והכרחי לאור הנסיבות.

מי יכול לבקש לפרק את החברה?

את פירוק החברה יכולים לבקש כל אחד מאלה – החברה עצמה, נושה של החברה ובין היתר, נושה מותנה או עתידי של החברה, או משתתף. משתתף לעניין פירוק הוא מי שהיה או עדיין חבר בחברה לפחות שישה חודשים בשמונה עשר חודשים שקדמו לתחילת הפירוק. הגורמים הללו יכולים, ביחד או בנפרד, להגיש את בקשת הפירוק אל בית המשפט המחוזי המוסמך לדון בה, בהתבסס על אחת מארבע העילות שפירטנו קודם. חברה יכולה לבצע פירוק מרצון, שלא על ידי בית המשפט כאשר היא אינה חדלת פירעון – כלומר, היא יכולה לשלם את כל החובות שלה בתוך שנה מתחילת הפירוק. במקרים אחרים, הפירוק מתבצע על ידי בית המשפט ונפתח בהגשת בקשה מתאימה.

מה נדרש לצורך הגשת הבקשה?

כל אחד מהגורמים הרשאים להגיש בקשה לפירוק חברה יכול לפנות אל בית המשפט המחוזי המוסמך בבקשה. לשם הגשת בקשה לפירוק חברה המבקש יצטרך למלא טופס בקשת פירוק לפי טופס 1 מאומת בתצהיר על ידי עורך דין. בטופס יש צורך לפרט את פרטי החברה והמבקש וכן את העילות המצדיקות את פירוק החברה. אל הטופס יש לצרף "נסח חברה" מרשם החברות וכן אישור מאת הכונס הרשמי על תשלום 400 ₪ כפיקדון לפתיחת תיק ואישור על פתיחת תיק בכונס הרשמי.

מה צפוי בהמשך לאחר הגשת הבקשה?

אם נענו התנאים להגשת הבקשה, בית המשפט יקבע דיון בצו הפירוק בהשתתפות הצדדים. עד שלושה שבועות לפני המועד שנקבע לדיון המבקש יידרש לפרסם הודעה על הגשת הבקשה, מועד הדיון והמועד האחרון להגשת התנגדות לבקשה. עוד לפני מתן צו הפירוק, בית המשפט יכול למנות מפרק זמני לחברה שתפקידו לרוב תפיסת רכוש החברה ושמירתו עד למינוי מפרק קבוע. עם קבלת צו פירוק מעוכבים כלל ההליכים כנגד החברה, נשללות סמכויות הדירקטוריון, מפוטרים כלל עובדי החברה ויזומנו אסיפות נושים לשם קבלת החלטה על מינוי מפרק קבוע. בשלב זה מוגשות גם תביעות החוב של הנושים. בהמשך יחולקו נכסי החברה בין נושיה בהתאם לקדימות שלהם על פי חוק וכלל עסקי החברה יפורקו עד למתן צו החיסול.

 

שוקלים להגיש בקשה לפירוק חברה? המומחים בהופמן רוז ילוו אתכם כל הדרך עד לקבלת צו החיסול.

עדיין מתלבטים? פנו אלינו לפגישת ייעוץ חינם.

    

    

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *