האם ניתן לבצע השהיית הליכים בהוצאה לפועל בימי משבר הקורונה? והאם נכון לעשות זאת?

law-hr הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

השהיית הליכים בהוצאה לפועל

בעקבות משבר הקורונה נכנסו לתוקפן בתאריך 16 במרץ 2020 תקנות שעת חירום במערכת בתי המשפט ובהוצאה לפועל ונכון לכתיבת שורות אלה יישארו בתוקף לפחות עד ה-16 באפריל. הצו משבית כמעט לחלוטין את פעילות מערכת ההוצאה לפועל ותוחם את תחומי פעילותה לעניינים דחופים בלבד. לפיכך, בתקופת החירום לא ייפתחו תיקים חדשים, לא יתבצעו הליכים מבצעיים, לרבות פינויים, עיקול מיטלטלין, ותפיסות רכבים ולא יבוצעו עיקולים בחשבון הבנק או עיקולי משכורת. לצד זאת, יטופלו בשעת חירום עניינים דחופים, כדוגמת בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי, בקשה לביטול מימוש כספים ועוד. האם בקשת השהיית הליכים בהוצאה לפועל נכללת במסגרת העניינים הדחופים הללו? והאם זהו הזמן הנכון להגיש בקשה להשהיית הליכים? 

מהי השהיית הליכים?

השהיית הליך בהוצאה לפועל משמעותה הפסקתו הזמנית של אותו הליך באופן ספציפי בשעה ששאר ההליכים בתיק נמשכים כסדרם. חייב רשאי לבקש בכל שלב בהתנהלות התיק להשהות הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל. השהיית הליכים בהוצאה לפועל נבדלת מעיכוב הליכים, אשר מפסיק באופן זמני את כלל ההליכים בתיק. כלומר, עיכוב הליכים מעכב באופן גורף את כל הליכי הגבייה בתיק ואילו השהיית הליך מתמקדת בהליך גבייה מסוים. לצד זאת, העילות לעיכוב הליכים מצומצמות ומוגדרות, בעוד ביחס להשהיית הליכים לרשם ההוצאה לפועל ישנה סמכות רחבה המצויה בשיקול דעתו. רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש ערובה כתנאי להשהיית ההליך המבוקש.

האם ניתן להגיש כעת בקשה להשהיית הליכים?

על פי הקבוע בתקנות שעת החירום וההנחיות שהוצאו לאורן חייב רשאי להגיש בקשות דחופות לעיכוב, ביטול והשהיית הליכים. חשוב לדעת כי למעט אכיפת תשלום הקנסות על מפרי חובת הבידוד והוראות משרד הבריאות למניעת הפצת הקורונה, מועדי התשלום של צווי התשלומים בהוצאה לפועל, לרבות בהליך חדלות פירעון נדחים עד לסיום מצב החירום המיוחד. בנוסף, לא יינקטו עיקולים לרבות עיקולי בנקים ומשכורות, עיקולים בבתים ובבתי עסק, לא ייתפסו כלי רכב, לא יפונו בתי מגורים ובתי עסק, לא יופעלו צווי הבאה ומאסר לחייבים וכן לא יוטלו הגבלות על חייבים. כלומר, מרבית פעולות הגבייה נדחות בשעה זו, כל עוד משבר הקורונה מתנהל ותקנות שעת החירום בתוקף. עם זאת, חשוב לוודא עם עורך דין מומחה בתחום שאינכם נופלים תחת החריגים לעניין זה.

אילו הליכים לא מתבצעים בשעה זו בהוצאה לפועל?
 • פתיחת תיקים – לא יפתחו תיקים חדשים למעט תיקי מזונות ותיקים הדורשים נקיטת הליך דחוף.
 • הגשת בקשות – לא תתאפשר הגשת בקשות זוכה לנקיטת הליכים מרחוק. בקשות דחופות תוגשנה בלשכות ההוצאה לפועל. לא יבוצעו עיקולי בנק ועיקולי משכורת. לגבי עיקולים קיימים שכבר בוצעו, ניתן להגיש בקשה לביטול העיקול.
 • פעולות מבצעיות – לא יבוצעו הליכים מבצעיים של עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב ופינוי, לרבות בהליכי כינוס נכסים. זאת, למעט במקרים דחופים שאושרו על ידי רשם.
 • דיונים – לא יתקיימו דיונים קבועים ולא נדרשת הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ולא החלטת רשם על ביטול או דחייה של מועדי דיון.
 • צווי הבאה ומאסר – צווי הבאה ומאסר לא יבוצעו למעט צו מאסר ידני לחייב מזונות.
אילו סוגי בקשות דחופות ניתן להגיש בעת המשבר?
 • בקשת חייב לבטל פקודת מאסר.
 • בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי.
 • בקשה לביטול מימוש כספים.
 • בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ.
 • ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.
 • בקשה לביטול עיקול שהוטל על חשבון עובר ושב.
 • בקשה לביטול עיקול שהוטל על משכורתו של החייב.
 • בקשת זוכה לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה.
 • בקשת זוכה לעכב יציאה מן הארץ.
 • בקשת כונס נכסים לאישור מכר ובקשה למתן צו מכר.

משרד הופמן רוז בעל ניסיון רב בליווי ומתן ייעוץ לחייבים בהליכי הוצאה לפועל. 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

 

CTA

על המחבר

law-hr

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *