כיצד לבצע עיכוב הליכים בפשיטת רגל?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

עיכוב הליכי פשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל תופס תפקיד מרכזי וחשוב בהליך ומתחבר לתכליות החוק בכך שמאפשר לחייב במקד את מאמציו בהליך מוסדר, בדרך להסדרת החוב ופתיחת דף כלכלי חדש. כבר דנו בעבר בכך שהליך פשיטת רגל נועד לרכז מאמצים לשם מיצוי האפשרות לתשלום החוב וכן "לכבות את האש" שתחת סיר הלחץ שבו מצוי החייב ביחס לחובותיו, הדבר נכון במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון החדש. במסגרת הליכי פשיטת רגל עם מתן צו לכינוס נכסים ובמסגרת הליך חדלות פירעון ליחיד החדש עם קבלת צו לפתיחת הליכים, מעוכבים במקביל גם הליכים משפטיים, הליכי עיקול והליכי גביה המתנהלים כנגד החייב וכן לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים אלה אלא באישור בית המשפט. בשורות הבאות נסקור את פרטי המידע החשובים ביחס לצו עיכוב הליכים בפשיטת רגל והקפאת הליכים בהליכי חדלות פירעון החדשים.

לצוות המומחים שלנו ניסיון רב בהענקת ליווי וסיוע משפטי לחייבים בהליכי הוצאה לפועל.

מעוניין בהסרת הגבלות שהוטלו עליך? <<פנה אלינו לפגישת ייעוץ חינם>>

כיצד ניתן לקבל צו עיכוב הליכים בפשיטת רגל?

ביחס להליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.9.2019, מועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון החדש, צו עיכוב ההליכים ניתן לאחר מתן צו לכינוס נכסי החייב. בשלב זה מרוכזים נכסי החייב ומועברים לניהול על ידי מנהל מיוחד שממונה בתיק על ידי בית המשפט. מטרתו של שלב כינוס הנכסים היא להגן על הנכסים הקיימים לחייב במטרה שניתן יהיה להעמיד את תמורתם לכיסוי מיטבי של החובות שיוגשו בהליך. במסגרת פעולות ההגנה על נכסי החייב, מוטלות גם על החייב עצמו הגבלות שמטרתן המרכזית למנוע ממנו לעשות שימוש לרעה בנכסיו או להיקלע לחובות חדשים. בשלב זה ניתן גם צו עיכוב ההליכים, שאף הוא מסייע לרכז מאמצים בהליך פשיטת הרגל ולהביא את הדיון בחובות החייב אל הליך פשיטת הרגל.

מה המשמעות של צו עיכוב ההליכים בפשיטת רגל?

במסגרת צו עיכוב ההליכים מעוכבים תובענות, הליכי הוצאה לפועל והליכים אחרים נגד החייב ולא מתאפשרת נקיטת פעולות אחרות נגדו, אלא בכפוף לאישור בית המשפט בהליך פשיטת הרגל. צו העיכוב נועד לאפשר לחייב לרכז את מאמציו בהליך פשיטת הרגל לצד כך שהוא הופך את הליך פשיטת הרגל למסגרת המאפשרת הסתכלות רחבה על חובותיו של החייב, נסיבות היווצרותם והאפשרות לפרוע אותם.  

כיצד מבוצעת הקפאת הליכי בהליכי חדלות פירעון?

בהליכי חדלות הפירעון ליחיד על פי חוק חדלות הפירעון החדש, הוחלף הליך קבלת צו עיכוב ההליכים בפשיטת רגל בהקפאת הליכים עם קבלת צו פתיחת הליכים, אך תכליתו נותרה דומה. על פי החוק החדש הליך חדלות הפירעון של יחיד מחולק לשתי תקופות – התקופה הראשונה היא תקופת בדיקה, שבמהלכה נבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו מתחילה עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה מוקפאים גם כלל ההליכים כנגד היחיד. עם תום תקופת הבדיקה תחל תקופת תוכנית השיקום אשר תכלול הוראות ביחס לניהול נכסי החייב ומימושם במידת הצורך, התשלומים העיתיים ואם הוא בעל עסק, גם הוראות לגבי הפעלת עסקו.

האם צו עיכוב ההליכים חל על כלל ההליכים נגד החייב?

עם קבלת צו העיכוב מעוכבים לרוב כלל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, לרבות, תביעות חוב חדשות ותיקי הוצאה לפועל קיימים או חדשים. יחד עם זאת, ישנו חריג לעניין תחולתו של צו העיכוב והוא – שהצו אינו מחייב הליכים שהפטר עתידי שיינתן בהליך פשיטת הרגל לא צפוי לפטור אותם. במילים אחרות, ישנם סוגי חובות שעל פי חוק לא נכללים בפטור הניתן בסיום הליך פשיטת הרגל. חובות אלה ימשיכו וילוו את החייב גם אחרי קבלת צו ההפטר. בשל חוסר הרלוונטיות שלהם להליך פשיטת הרגל, לא יינתן ביחס אליהן צו עיכוב הליכים והם יוכלו להמשיך ולהתנהל כסדרם, גם תוך כדי הליך פשיטת הרגל. לרוב נמנים על הליכים אלה תביעות והליכים שאינם כספיים, חוב מזונות וכן חובות כלפי נושים מובטחים כדוגמת משכנתא.

כיצד ניתן לממש צו עיכוב הליכים כאשר הוא ניתן? 

לאחר שניתן צו עיכוב ההליכים במסגרת הליך פשיטת הרגל, יהיה על החייב לידע את התובע או צד אחר שנקט בהליך המעוכב, על קיומו של הצו וכן להמציא לו את הצו באמצעות משלוח בדואר של העתק הצו החתום בחותמת בית המשפט.

האם ניתן להקדים את עיכוב ההליכים?

לעיתים מתעורר צורך לקבל את צו עיכוב ההליכים עוד קודם לצו הכינוס בהליך הישן או מתן צו פתיחת ההליכים בהליך חדלות פירעון החדש. הן פקודת פשיטת הרגל והן חוק חדלות פירעון החדש מאפשרים זאת, אך במצב זה הקפאת ההליכים אינה נעשית באופן אוטומטי אלא טעונה הגשת בקשה נפרדת לבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל אשר ידונו בה בנפרד ויכריע לגופה.

 

מעוניין לפנות להליכי חדלות פירעון? צוות המומחים שלנו במשרד הופמן רוז יעניק לך ליווי מקצועי איכותי בכל שלבי ההליך. 

 

 

    

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *