מהו חוק הסדר חובות בהוצאה לפועל?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

חייב מוגבל באמצעים יכול, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, לפנות לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל. בדומה לצו ההפטר המוכר לנו מהליך פשיטת רגל, צו ההפטר הניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל מביא גם הוא למחיקת כלל חובות החייב שהם בני הפטר, הן בתיק האיחוד והן מחוץ להוצאה לפועל. מחיקת חובות בהוצאה לפועל מתאפשרת בעקבות תיקון לחוק הוצאה לפועל שנכנס לתוקף ב-2015 והורחב במרץ 2018 על מנת לאפשר לחייבים רבים יותר ליהנות מההפטר בהוצאה לפועל. החוק נועד לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים, שאינם בעלי נכסים, העומדים בצו חיוב התשלומים, לקבל הפטר מחובותיהם ולצאת לדרך חדשה. הוראות התיקון יישארו בתוקף עד 5.9.2019.

מהי מטרת התיקון לחוק?

התיקון נועד לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים מחוסרי נכסים או בעלי נכסים שאין תועלת במימושם, המצויים שנים רבות בהליכי הוצאה לפועל לסגור את פרק החבות בחייהם ולפתוח דף חדש. חייבים שהוכרזו "חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל ועומדים בתנאי הסף שקובע החוק, זכאים להגיש בקשה למתן הפטר. ההפטר שניתן במסגרת ההליך מביא למחיקת כלל החובות של החייב שהם בני הפטר. כלומר, הצו יביא למחיקת חובות החייב בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל, למעט אותם חובות שאינם בני הפטר כדוגמת מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, וקנס פלילי או מנהלי.

מהם התנאים להגשת הבקשה?

ההחלטה האם יינתן ההפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. יכולים להגיש בקשה לקבלת ההפטר חייבים העונים על התנאים הבאים:

  • חייב מוגבל באמצעים מעל ארבע שנים רצופות החייב הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" בהוצאה לפועל ונותר בסטאטוס הזה במשך ארבע שנים לפחות.
  • אין לחייב נכסים בעלי ערך שניתן להיפרע מהם – לחייב אין נכסים שניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת או שבבעלותו נכסים שאין תועלת במימושם.
  • סכום סך החובות אינו גבוה מ- 800,000 ₪ לחילופין, ניתן להגיש את הבקשה גם במקרה של חובות שהסכום הכולל שלהם הוא עד 2 מיליון ₪ במקרה בו קרן החוב (סכום החוב המקורי של התיק) אינה עולה על 400,000 ₪.  
  • עמידה בצו החיוב בתשלומים ב-3 שנים שקדמו לבקשה מצב בו החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה. או לחילופין, שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ובעת הגשת הבקשה שילם את יתרת התשלומים.
  • לא התנהלו הליכי פשיטת רגל בחמש השנים האחרונות – לא מתנהל הליך פשיטת רגל פעיל לחייב, לא ניתן צו כינוס נכסים או צו הפטר לחייב ב-5 השנים האחרונות, אין בקשה תלויה ועומדת ביחס אליו בהליכי פשיטת רגל ואף לא התנהל הליך שהתקבל או נדחה בפשיטת רגל, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
כיצד מגישים בקשה לקבלת הפטר על פי החוק?

בקשות לקבלת הפטר ניתן להגיש לאחת משש לשכות ההוצאה לפועל שנקבעו לצורך מסלול ההפטר – באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה – על פי המחוז בו מתנהל תיק האיחוד. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 55 ולצרף את המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב ועל עמידה בתנאים לקבלת ההפטר, כדוגמת העתק ההכרזה כחייב מוגבל באמצעים, תדפיסי חשבונות בנק, תלושי משכורת ועוד. לאחר הגשת הבקשה בלשכה, הבקשה תועבר לרשם ההוצאה לפועל אשר יערוך בחינה ראשונית ויחליט האם לפתוח תיק במסלול הפטר. פתיחת התיק במסלול היא השלב הראשון בהליך ואינה מחייבת קבלת הפטר בסופו.

מהם השלבים הבאים בהליך?

בשלב זה, ייעשה פרסום על פתיחת תיק ההפטר ויעודכנו הנושים, כך שהם יוכלו להגיש את התנגדויותיהם למתן ההפטר. לאחר מכן יתקיים דיון בלשכת ההוצאה לפועל בנוכחות החייב והנושים שמטרתו לבצע חקירת יכולת לחייב, שלאחריו תתקבל החלטה סופית האם יינתן צו ההפטר. לאחר קיום הדיון הרשם ייתן את החלטתו במעמד הדיון או סמוך לאחריו. אישור הבקשה יוביל לקבלת הפטר על החובות שצוינו בבקשה. דחיית הבקשה תוביל להמשך התנהלותו של תיק ההוצאה לפועל.

 

חייב מוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל? ייתכן שמגיע לך הפטר חובות!

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

    

 

 

    

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *