מה המשמעות של חדלות פרעון

ערן רוז הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

חדלות פרעון היא סטאטוס כלכלי שבו אדם או תאגיד אינם מסוגלים לפרוע את החובות שצברו. מצב של חדלות פירעון מתרחש כאשר סך ההתחייבויות של האדם או התאגיד גבוה משוויים של הנכסים או כאשר אין באפשרותו לפרוע את התחייבויותיו לטווח הקצר. הכרזה על אדם כעל פושט רגל והכרזה על פירוקה של חברה נעשים על ידי בית המשפט, לאחר שבמסגרת ההליך הוא בחן לעומק את היכולת הכלכלית ונסיבות יצירת החוב, ניתנה לנושים הזדמנות להגיש תביעות חוב ונמצא כי מוצו הדרכים לפרוע את החוב.

מהם דיני חדלות פרעון וכיצד הם מוסדרים?

דיני חדלות הפרעון יוצרים את הסטאטוס המשפטי עבור המצב הכלכלי של חדלות פרעון. בישראל פקודת פשיטת הרגל מסדירה מצב של חדלות פירעון עבור אדם פרטי, פירוק חברה חדלת פירעון מוסדר בפקודת החברות והליכי הבראה ו"רה ארגון" לחברה חדלת פירעון מוסדרים בחוק החברות. בשונה מדיני חיובים, אשר עוסקים בחייבים שאינם רוצים לשלם את חובם ומתבטאים בעיקר בהליכי הוצאה לפועל, הליכי חדלות פרעון עוסקים בחייבים אשר אין ביכולתם לשלם את החובות. מתוך נקודת מוצא זו מוסדרים גם ההליכים השונים, כאשר השאיפה בדיני חדלות פרעון היא למצות את אפשרות כיסוי החוב ולמחוק את החובות שלא ניתן עוד לכסותם ובכך למעשה להביא לאיזון ראוי בין החייבים לנושים, דהיינו מיצוי ההליכים אל מול החייב מבחינת תשלום החוב בהתאם ליכולת ומצד שני אפשרות לפתיחת דף כלכלי חדש לחייב.

הליכי חדלות פרעון של אדם פרטי

הליכי חדלות הפרעון של אדם פרטי מוכרים לנו יותר כהליכי פשיטת רגל והם מוסדרים בפקודת פשיטת הרגל. הליכי פשיטת רגל יכולים להיעשות ביוזמת החייב חדל הפירעון או ביוזמת מי מנושיו, בכפוף לתנאים כדוגמת סכום חוב מינימאלי וכן קיומו של "מעשה פשיטת רגל", כאשר יוזם ההליך הוא נושה. הליך פשיטת הרגל מנוהל ומפוקח על ידי בית המשפט והכונס הרשמי והוא מאפשר ריכוז כלל נכסיו הנותרים של החייב, הגנה עליהם ועל ערכם וחלוקת שווים בין הנושים, על פי הקדימות הקבועה בחוק. בסיומו של ההליך, בהנחה שקוימו התנאים לכך והחייב התנהל בתום לב, ניתן יהיה להגיע עם הנושים להסדר חוב או לקבל צו הפטר אשר מביא למחיקת החוב ולפתיחת דף כלכלי חדש בחיי החייב.

מתי אדם פרטי נחשב חדל פרעון לצורך הליכי פשיטת רגל?

על פי פקודת פשיטת רגל כדי לפתוח בהליך פשיטת רגל נדרש כי החוב יעמוד על סכום מינימאלי. כאשר החייב הוא הפותח בהליך חובו צריך להיות גבוה מ- 17,000 ₪ (נכון ל-2018). כאשר הנושה הוא שיזם את ההליך, החוב צריך להיות גבוה מ- 86,500 ₪ (נכון ל-2018).

כאשר הבקשה לפשיטת רגל מוגשת על ידי נושה, עליו להוכיח כי בטווח של 3 חודשים הקודמים להגשת הבקשה אירע גם מעשה פשיטת רגל – לדוגמה – החייב העביר נכס שלו במרמה או עשה פעולות בכוונה להתחמק מנושיו, נכס מנכסי החייב עוקל ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו, החייב הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל, החייב הודיע לאחד או יותר מנושיו כי הוא מפסיק לשלם את חובו.

הליכי חדלות פרעון של חברה

כאשר חדלות הפרעון היא של חברה, ניתן לפנות להליכי פירוק או להליכי הבראת חברה. הליכי הפירוק דומים במידה רבה להליכי פשיטת הרגל, אך הם הליכים ייעודיים לישות משפטית שהיא חברה ובסיומם מחוסלת החברה, נמחקת מרשם החברות וחדלה מלהתקיים כישות משפטית נפרדת. הליכי פירוק חברה יכולים להיעשות ביוזמת החברה עצמה או נושיה ובהם, עובדי החברה, ספקים ועוד.

מתי חברה נחשבת חדלת פירעון לצורך הליכי פירוק?

על פי פקודת החברות, לצורך פירוק, חברה נחשבת חדלת פרעון בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

  1. לחברה יש חוב שהגיע מועד הפרעון שלו ודרישת תשלום שהעביר הנושה לחברה לא נענתה בתוך 3 שבועות.
  2. צו שניתן בהוצאה לפועל או בבית המשפט כנגד החברה ולטובת נושה שלה לא בוצע.
  3. בית המשפט בחן את כלל התחייבויותיה של החברה ומצא שאין ביכולתה לשלם את חובותיה.

 

למשרד הופמן רוז צוות מומחים מוביל בתחום ליווי חייבים בהליכי פשיטת רגל ופירוק.

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

  

    

 

 

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *