צו הבאה במסגרת הליכי הוצאה לפועל

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

רשם ההוצאה לפועל יכול בנסיבות מסוימות להוציא צו הבאה כנגד חייב בהליך. צו הבאה הוא הוראה הניתנת למשטרת ישראל לאתר את החייב, לעצור אותו ולהביאו אל לשכת ההוצאה לפועל. מרגע שניתן הצו, המשטרה מחויבת לפעול להביא את החייב אל הלשכה כמה שיותר מהר ולכל המאוחר תוך 90 ימים מהיום שהצו הגיע אליה. כאשר החייב נעצר, הוא מובא בתוך 24 שעות ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום המעצר. במקרים רבים החייב שנעצר על פי צו ההבאה יוכל להשתחרר בכפוף להפקדת כספי עירבון שיבטיחו שהוא יתייצב בתוך 24 שעות בפני רשם ההוצאה לפועל. סכום העירבון במקרים אלה ייקבע לרוב בצו ההבאה עצמו. כאשר חייב הפקיד ערובה אך לא התייצב בפני הרשם כנדרש, יחולטו לרוב כספי העירבון לטובת החוב בתיק.

באילו מקרים יינתן צו הבאה כנגד החייב?

צו הבאה יכול להינתן לבקשת הזוכה בתיק, כנגד חייב שהוזמן אך לא התייצב, לחקירת יכולת, בירור או בדיקה בפני חוקר הוצאה לפועל.

על פי החוק, לא ניתן להוציא צו הבאה אלא אם התקיימו התנאים הבאים:

 1. חלפו לכל הפחות חודשיים מהמועד שבו הומצאה לחייב כנדרש ההזמנה לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה, שאליה לא התייצב.
 2. נשלחה לחייב התראה ובה צוין שאם לא ייפרע את חובו או יפעל לקבלת החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל, יבוצע כנגדו צו הבאה.
 3. החייב לא פרע את חובו וחלפו 14 ימים מיום שהומצאה לחייב ההתראה.
כנגד מי ניתן לתת צו הבאה?

חוק ההוצאה לפועל אוסר על מתן צו הבאה כאשר מדובר בחייב שהוא קטין או פסול דין. כמו כן, לא יינתן צו הבאה במקרה שבו החייב הוא בן זוגו של הזוכה, אחד מילדיו, או הורה שלו, אלא אם מדובר בתיק מזונות.

בנוסף, צו הבאה שניתן, לא יבוצע במקרים הבאים:

 1. החייב הוא חייל בשירות סדיר או מילואים.
 2. ההבאה עלולה להזיק לבריאות החייב.
 3. כתוצאה מביצוע הצו יישארו ללא השגחה או טיפול הולמים, קטין צעיר מגיל 14 שבאחריות החייב, או אדם חסר ישע התלוי בחייב.
 4. החייב מרצה מאסר פלילי או נמצא במעצר.
 5. לחייב יש מוגבלות אחרת שבשלה לא ניתן לבצע את הצו.
מה קורה במעמד ההבאה?

כאשר חייב מתייצב מול רשם ההוצאה לפועל במעמד ההבאה, נדרש ממנו להציע דרכים לביצוע פסק הדין – בין בדרך של פריסת החוב לתשלומים או בדרך של מכירת נכסים. בנוסף, החייב נדרש למלא הצהרה בדבר יכולתו הכלכלית לעמוד בתשלום החוב וכן לחתום על כתב ויתור על סודיות.

במעמד ההבאה רשם ההוצאה לפועל ינסה לברר, ככל הניתן בנסיבות העניין, את יכולתו של החייב. כמו כן, הרשם רשאי לתת במסגרת מעמד ההבאה כל צו או החלטה שתראה לו מתאימה לנסיבות, ובין היתר:

 1. לתת או לשנות צו תשלומים.
 2. להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.
 3. להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה ולאכוף את התייצבותו לחקירה.
 4. לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב לפניו או לפני רשם הוצאה לפועל אחר.
 5. לדרוש מסירת מידע על החייב.
 6. הרשם רשאי לכפות ציות על החייב או להעניש אותו בשל אי-ציות להוראותיו.
 7. במקרה בו החייב אינו משתף פעולה עם הליך הבירור ואינו ממלא אחר החלטת הרשם, הרשם רשאי לקבוע כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

משרד הופמן רוז מלווה מדי יום חייבים בעמידה ומיצוי הזכויות המוקנות להם בחוק.

חושש שהוצא כנגדך צו הבאה? פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

    .   

    

    

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *