מהי שומת מס הכנסה והאם ניתן לערער עליה?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

שומת מס הכנסה היא שומה הקובעת את הכנסתו החייבת במס של נישום ביחס לשנת המס המסוימת. בישראל, שנת המס מחושבת בתקופה שבין ה-1 בינואר לבין ה-31 בדצמבר. עצמאיים ושכירים אשר משתכרים בסכום שנתי מעל הקבוע בפקודת מס הכנסה מחויבים להגיש דו"ח שנתי בו הם מדווחים על הכנסותיהם ורווחיהם בשנת המס. דיווח זה מכונה גם "שומה עצמית", או "שומה 00". שומה זו מבוססת כולה על הצהרתו של הנישום. בשלב זה, ישנן כמה דרכי פעולה מבחינתו של פקיד השומה. באפשרותו לאשר את השומה או לדחות אותה. על שומה חדשה שאינה מוסכמת על הנישום ניתן להגיש השגה.

מה קורה לאחר הגשת השומה העצמית?

בהתאם לשומה העצמית שהגשתם יהיה עליכם לחשב את הסכום החייב במס ולשלם אותו, כל זאת עוד לפני שאושרה בפועל. על פי פקודת מס הכנסה, במהלך 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגשה השומה העצמית שלכם, פקיד השומה רשאי לבדוק אותה, לאשר או לדחות אותה. אם במהלך תקופה זו פקיד השומה לא ערער על השומה העצמית שהוגשה לו, השומה תחשב כסגורה ופקיד השומה יוכל לערער עליה רק במקרים חריגים. אם פקיד השומה בדק את השומה העצמית והחליט שאינו מקבל אותה, הוא יקיים דיון עם הנישום במטרה להגיע לשומה חדשה בדרך של הסדר. במצב בו לא התקבלה הסכמה, פקיד השומה יוציא שומה חדשה על פי החלטתו, שומה זו תיעשה על ידו "על פי מיטב השפיטה" ולא על דעת הנישום. על שומה זו תוכלו להגיש השגה על פי חוק.

העסק שלך נקלע לחובות? יכול להיות שגם אתה זכאי ל״תספורת״-בדוק עוד היום זכאותך למחיקה של עד 70% מחובות העסק
כיצד מתבצע הליך השגה על שומה?

במצב בו הנישום חולק על שומה שהוצאה לו "על פי מיטב השפיטה" הוא רשאי להגיש השגה על השומה החדשה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה השומה. ההשגה תוגש אל רכז החוליה בה מתנהל תיקו של הנישום, בכתב ויפורטו בה הנימוקים להשגה. לאחר הגשת ההשגה יוגש התיק לבדיקתו של מפקח אחר ובמידת הצורך יתקיים דיון מול הנישום בהתאם. במסגרת ההליך המפקח שדן בהשגה יוכל לבקש מכם פרטים ומסמכים נוספים ואף תעמוד לרשותכם הזכות לטעון את טענותיכם בעל פה. בשלב זה, יכולה להתקבל הסכמה בין הצדדים על שומה חדשה או לחילופין במידה ולא תהיה הסכמה בין הצדדים הרי שתוצא שומה חדשה (שומה 09) וכל מחלוקת על אופן הטלתה תידון בפני בבית המשפט המחוזי בהתאם לכללי הסמכות המקומית בחוק.

 

האם ניתן להגיש השגה לאחר שחלפו 30 יום?

באופן עקרוני ההשגה צריכה להיות מוגשת בתוך 30 ימים מיום המצאתה לנישום ולאחר מכן הוא יהיה מנוע מלהשיג עליה אזי השומה הופכת להיות סופית ותעבור לטיפולה ואכיפתה במחלקת הגבייה בפקיד השומה בהתאם לפוקת המיסים (גבייה). יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות פקיד השומה יאפשר את הגשת ההשגה באיחור, כאשר נמצאו לכך נסיבות מוצדקות. כך למשל, אם פקיד השומה מצא שהנושה היה מנוע מלהגיש את הבקשה במועד, משום שהיה במועדים הרלוונטיים בחוץ לארץ או מטעמים בריאותיים או כל סיבה סבירה אחרת, הוא יכול להאריך את המועד ככל שנראה סביר לפי הנסיבות.

 

במשרד הופמן רוז צוות מומחים העוסק בליווי נישומים בהליכי שומה, השגות וערעורים מול רשויות המס.

יש לך שאלות לגבי שומת מס הכנסה? פנה אלינו היום לפגישת ייעוץ חינם.    

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *