כיצד ניתן לפעול כנגד תביעת חוב בפשיטת רגל?

צביקה הופמן הוצאה לפועל 0 תגובות

תביעת חוב בפשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך משפטי ייחודי שנועד לאפשר לאדם שנקלע לחובות גבוהים שאין באפשרותו לשלם, לפרוע חלק מחובותיו ולהביא לסיומה של התסבוכת הכלכלית בצורה יעילה ומהירה ככל האפשר. במסגרת הליך פשיטת הרגל, מוזמנים הנושים של פושט הרגל להגיש תביעת חוב ולבקש שהחוב ייכלל ויילקח בחשבון במסגרת החוב המלא ובדיבידנד העתידי. בהליכים על פי חוק חדלות פירעון החדש אף הורחבה סמכותו של הנאמן לדון ולהכריע בתביעות חוב. מאחר שהגשת תביעת החוב הוא מעיין "תת-הליך" שמתקיים כחלק מהליך פשיטת הרגל ומפני שההכרעה בנוגע לתביעה נעשית על ידי בעל תפקיד חיצוני לבית המשפט, חייבים רבים אינם מודעים לאפשרויות העומדות בפניהם וכיצד ניתן בעצם להתמודדות עם תביעת חוב בפשיטת רגל. 

מעוניין בפרטים נוספים על סגירת התיק שלך? <<פנה אלינו לפגישת ייעוץ חינם.>>

מה תפקידה של תביעת חוב במסגרת הליך פשיטת רגל?

במסגרת השלבים הקבועים של הליך פשיטת הרגל ולאחר שבית המשפט נותן צו כינוס נכסים, מתמנה בתיק עורך דין חיצוני שתפקידו לשמש כ"מנהל מיוחד" בתיק. למנהל המיוחד ישנם תפקידים רבים וחשובים במסגרת ההליך. ראשית, הוא משמש כמפקח על נכסיו ועסקיו של החייב על מנת להבטיח שהם ינוהלו באופן סביר ומיטבי לטובת כיסוי חלק מהחוב והימנעות מתסבוכות כלכליות נוספות. במהלך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס הנכסים בתיק ובזמן שנכסיו של החייב כבר מפוקחים על ידי המנהל המיוחד, רשאים נושיו של החייב להגיש תביעות חוב. במהותה, תביעה החוב היא בקשה להיכלל בחוב המלא שיתגבש בתיק פשיטת הרגל ולקבל דיבידנד במסגרת הסכומים שישולמו בהסדר שיתקבל בתיק. 

כיצד נבחנת תביעת חוב שהוגשה בהליך?

הכרעה בתביעת החוב קובעת למעשה את היקף סך חובותיו של החייב, ועל כן יש לה השפעות מכריעות בהליך פשיטת הרגל. תביעת החוב מוגשת ישירות למנהל המיוחד וצריכה לכלול אסמכתאות לביסוס קיומו של החוב ולהיות מגובה בתצהיר מאומת. המנהל המיוחד בתיק הוא הגורם שבוחן את תביעת החוב. הוא יכול להכריע האם לקבל אותה בחלקה או במלואה, האם לדחות אותה ואף לבקש אסמכתאות או מסמכים נוספים. מאחר שהבחינה וההכרעה של תביעת החוב מתנהלות בתחום סמכותו של המנהל המיוחד ועל פי שיקול דעתו, מתעוררת לא פעם השאלה מה מקומו של החייב אל מול טענת החוב ובייחוד מה ניתן לעשות כאשר תביעת חוב בפשיטת רגל איננה מקובלת על החייב. 

כיצד ניתן לערער או להשיג על תביעת חוב בפשיטת רגל?

מפני שמדובר בהליך "מעין משפטי" שמתנהל במסגרת ההליך הרחב של פשיטת הרגל, ובשל סמכויותיו הרחבות של המנהל המיוחד בהכרעה, ההתמודדות עם תביעת חוב שאינה מקובלת על החייב דורשת הבנה וניסיון מקצועי ייחודי לתחום. עורך דין מנוסה בתחום הליכי פשיטת רגל יכול לוודא קיומו של ערוץ תקשורת ישיר עם המנהל המיוחד אשר יאפשר גם קבלת עדכונים בדבר תביעות חוב שהוגשו והעלאת השגות עליהן כבר בפני המנהל המיוחד עצמו, עוד בטרם קבלת ההחלטה בעניינן. במקרה שכבר התקבלה החלטת המנהל בנוגע לחוב, קיימת האפשרות לפנות גם לבית המשפט בבקשה לבטל תביעה שאושרה שלא כיאות או להפחית את סכומה. 

מהן התוצאות האפשריות של השגה או ערעור?

במסגרת השגה על תביעת חוב ספציפית שהוגשה בהליך פשיטת הרגל, תפתח בפני החייב האפשרות להעלות בפני המנהל המיוחד את טענותיו כנגד תביעת החוב ואף להציג אסמכתאות התומכות בהיעדר קיומו של החוב הנטען. באופן זה ניתן יהיה למנוע את אישורה של תביעת החוב או להקטין את סכום התביעה שיאושר. ערעור על תביעת חוב שכבר אושרה מוגש ונדון בבית המשפט ובמקרים רבים יביא לבחינה מחדש של תביעת החוב, הקטנת סכום החוב ואף לדחייה מלאה של תביעת החוב. יש לציין שמלכתחילה נטל ההוכחה בתביעת חוב מוטלת על כתפיו של הנושה והוא מי שצריך להוכיח שאכן קיים חוב. 

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, בדומה לפקודת פשיטת רגל לפניו, מקנה לנאמן בהליך סמכות מעין שיפוטית לבדוק ולהכריע בנוגע לתביעות חוב המוגשות במסגרת ההליך. יחד עם זאת, החוק החדש קובע שני חידושים עיקריים בתחום – ראשית, גם נושה מובטח מחויב כעת להגיש תביעת חוב בהליך וכן, פתיחת האפשרות להגיש תביעת חוב בגין חובות נזיקיים בלתי קצובים.

במטרה לייעל ולקצר את תהליכי חדלות הפירעון נקבע בחוק החדש כי את תביעות החוב בהליך יש להגיש בתוך שישה חודשים ממועד פרסום הצו לפתיחת הליכים. נושה שלא יגיש את תביעתו במועד מוותר על זכותו לתבוע את פירעון חובו. הנאמן רשאי לבקש מנושה להשלים פרטים הנוגעים לתביעת החוב, אם הוא סבר שהדבר דרוש לשם הכרעה בה וכן להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב אם מצא שמתקיימות נסיבות המצדיקות התחשבות שכזו בנושה.

הכרעה בתביעת חוב בהליך החדש

החוק החדש קובע גם הוא את סמכותו המעין שיפוטית של הנאמן לברר את תביעות החוב ולהכריע בהן וכן, להכריע בעניין חוב בלתי קצוב במסגרת בירור תביעת החוב. במקרה שבו תביעת החוב שהוגשה בהליך היא מורכבת במיוחד, בית המשפט בהליך רשאי להורות כי היא תנוהל בנפרד מיתר הליכי חדלות הפירעון. במקרה של תביעת חוב בגין קנס או תשלום שהושת בהליך מינהלי או פלילי נקבע כי הנאמן יאשר אותה, למעט במקרים בהם נפלו פגמים פרוצדורליים באופן הגשת תביעת החוב. על הנאמן למסור את הכרעתו בנוגע לתביעת החוב לנושה ולחייב. מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת הנאמן בתביעת חוב, רשאי לערער עליה לבית המשפט.

  

משרד הופמן רוז הוא בעל ניסיון רב בהענקת ייעוץ וליווי מקצועי לחייבים בהליכי פשיטת רגל.

  הליך פשיטת רגל הוא עניין למומחים! קבע עוד היום פגישת ייעוץ חינם. 

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *