האם ניתן לעקל כספי פיצויים של חייב בהוצאה לפועל?

law-hr הוצאה לפועל, חובות בעסקים, פשיטת רגל 0 תגובות

עיקול כספי פיצויים

האפשרות החוקית לעקל נכסים בבעלות החייב היא אחת הסנקציות הקשות המאיימות על חייבים בהליכי הוצאה לפועל. לאור השלכותיה החמורות על החייב ובני משפחתו, החוק בישראל קובע סייגים מסוימים ביחס לנכסים הניתנים לעיקול. סייג שכזה הוא ההגבלה על עיקול כספי פיצויים. כספי פיצויים ופנסיה הם חסכונות משמעותיים ביותר שעשויים להגיע לסכומים נכבדים שעליהם נסמך החייב לעתידו הכלכלי. לכן, הגנה על סכומים אלה מפני עיקול כלאחר יד היא הכרחית וככלל, לא ניתן לעקל סכומים שהופקדו לקופת גמל לקצבה כל עוד לא התגבשה זכותו של החייב לקבל את הקצבה. כנגד עיקול בלתי חוקי שהוטל בנסיבות אלה ניתן וחשוב לפעול להסרתו בהקדם.

אילו הגנות מעניק החוק מפני עיקול כספי פיצויים?

חוק פיצויי פיטורים קובע הגבלות על האפשרות להטיל עיקול על כספים המופקדים בקופות גמל, בביטוח פנסיוני או בקופות פיצויים. 

  • כאשר מעסיק מבצע הפשרה חודשית של פיצויי פיטורין או כספי פנסיה לביטוח פנסיוני או לקופת גמל וכספים אלה מיועדים לקצבה בעתיד, הם אינם ניתנים לעיקול עד למועד שבו רשאי החייב לקבל את הקצבה החודשית.
  • כספי פיצויי פיטורים שהופקדו לקופת פיצויים שאינה משלמת קצבה מוגנים מפני עיקול עד המועד שבו החייב יהיה רשאי למשוך את הכספים כסכום חד-פעמי. 
  • כספים שהופקדו לקופת גמל שאינה משלמת קצבה והם אינם כספי פיצויים, לא זוכים להגנה דומה מפני עיקול והם מותרים לעיקול בכל עת. 
  • במצב שבו החייב מקבל קצבת פנסיה חודשית או קצבת נכות מהביטוח הפנסיוני, יושאר בידיו הסכום המינימלי לשכר הקבוע בחוק, סכום מעבר לכך יהיה ניתן לעיקול.

עיקול פיצויי פיטורים המופקדים לקצבה

הזוכה בהוצאה לפועל לא יוכל לעקל כספי פיצויי פיטורים המופקדים בקופה המיועדת לתשלום קצבה או כאלה המופרשים מדי חודש כרכיב פיצויים בביטוח פנסיוני. בכל זמן שכספים אלה נותרים בקופה או בקרן ומיועדים לתשלום קצבה חודשית בעתיד, לא ניתן לעקל אותם לפני שהתגבשה זכותו של החייב לקבל את הקצבה, גם אם הוא זכאי למשוך אותם לשימושו. כאשר מתגבשת הזכות לקבלת הקצבה, הזוכה יוכל לבקש להטיל עיקול על כספים אלה. במצב זה, העיקול ייעשה מתוך סכום הקצבה החודשי ובכפוף ולהעברת סכום שכר העבודה המינימלי הקבוע בחוק לידי החייב.

כספי פיצויים שאינם מופקדים לקצבה

גם במקרה של כספי פיצויים המופקדים שלא לצורך קצבה, הזוכה בהוצאה לפועל לא יוכל לעקל אותם כל עוד לא התגבשה זכותו של החייב למשוך אותם. במקרים אלה, ניתן יהיה להטיל עיקול על כספי הפיצויים שנצברו לצורך צמצום או פירעון החוק כאשר הגיע המועד שבו החייב רשאי למשוך את הסכומים בעצמו, כדוגמת מקרים של סיום העסקה. במועד זה, גם אם החייב בוחר שלא למשוך את הכספים, עומדת לזוכה האפשרות לבקש את עיקולם.

מה ניתן לעשות במקרה של עיקול בלתי חוקי?

במצב שבו הוטל או בוצע עיקול בלתי חוקי על כספי פיצויים שנצברו עבורכם, תוכלו ליהנות מההגנה שמעניק החוק מפני עיקול שכזה. במצבים אלה חשוב לפנות לעורך דין המומחה בתחום ייצוג חייבים בהוצאה לפועל על מנת שיסייע לכם להביא להסרת העיקול באופן מידי ומבלי לפגוע בזכויותיכם. במקרים רבים הגשת בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל תביא לביטול צו העיקול. במקרים אחרים, ייתכן שיהיה צורך לפנות לבית המשפט המוסמך.    

משרד הופמן רוז מלווה מדי יום חייבים בעמידה ומיצוי הזכויות המוקנות להם בחוק. 

הוטל עליך עיקול לא חוקי? פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם

 

   

על המחבר

law-hr

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *