פירוק חברה מרצון – יתרונות וחסרונות

ערן רוז חובות בעסקים, פשיטת רגל 0 תגובות

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מתנהל על פי הליך ייעודי שקבוע לצורך כך בחוק החברות והוא מגדיר את שלבי ההליך, את הגורמים המעורבים בו ואת תפקידם. כאשר הפירוק נובע מחדלות פירעון, ההליך מתחיל בהגשת בקשה לפירוק חברה אל בית המשפט ומסתיים בפירוק החברה ובחלוקת נכסיה בין הנושים. כאשר פירוק החברה נעשה מרצון ולחברה אין נושים, הליך הפירוק ייעשה על פי החוק בהליך חיצוני לבית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים. בסיום הליך פירוק מרצון של חברה, החברה תחדל להתקיים ותמחק מרישומי רשם החברות. פירוק מרצון מתאים במיוחד לחברות שלא מתקיימת במסגרתן פעילות עסקית. בשורות הבאות נסביר מהו פירוק חברה מרצון, מהם יתרונותיו והאם ישנם חסרונות להליך.

החלטה על פירוק מרצון

על פי רוב, פירוק מרצון נעשה על פי החלטה מיוחדת של האספה הכללית במסגרתה 75% ומעלה מחברי האסיפה הצביעו לטובת הפירוק, בישיבה שזומנה לפחות 21 ימים מראש שבה צוין כי האספה עתידה לדון בשאלת הפירוק מרצון. ככלל, מרבית החברות מתפרקות מרצון במצבים שבהם אין כדאיות כלכלית בהמשך פעילות החברה כי לחברה אין בפועל פעילות עסקית. גם ביצוע שינויים מהותיים במבנה האחזקות עשוי להוביל לפירוק מרצון.

הצעדים שיינקטו במסגרת הפירוק מרצון
  • הצהרת כושר פירעון – הדירקטורים בחברה יערכו תצהיר כושר פירעון ויעבירו אותו לרשם החברות טרם משלוח הזמנות לאסיפה שבה תתקבל החלטת הפירוק. במסגרת התצהיר, הדירקטורים מתחייבים כי בדקו לעומק את מצבה העסקי של החברה וכי יש לה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.
  • מסירת הודעה לרשם החברות – חברה אשר החליטה על פירוק מרצון מחויבת למסור על כך הודעה לרשם החברות בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה. מיום קבלת ההחלטה אודות הפירוק החברה תחדל מניהול עסקיה, למעט הצעדים הדרושים לשם הפירוק. החברה תוסיף להיות ישות משפטית עד לחיסולה אך כשירותה תהא מוגבלת למטרת הפירוק בלבד.
  • מינוי מפרק לחברה – על האסיפה הכללית למנות מפרק לשם פירוק עסקיה וחלוקת הנכסים וכן לקבוע את שכר המפרק. על המפרק להודיע על מינויו בתוך 21 ימים לרשם החברות. עיקר תפקידו של המפרק בהליך פירוק מרצון של חברה הוא כינוס נכסי החברה, מכירתם וחלוקת התמורה לנושיה. 
  • כינוס אסיפה סופית – לאחר שפורקו עסקי החברה על המפרק לכנס אסיפה כללית בה יוצג דו"ח הפירוק הסופי לאישור בעלי המניות. הדו"ח יישלח לרשם החברות בתוך שבעה ימים ממועד הכינוס. כעבור 3 חודשים מהמועד זה תחשב החברה כמחוסלת.
יתרונותיו של הפירוק מרצון
  1. סיום החובות החוקיות של חברה – גם חברה שאינה פעילה מחויבת על פי חוק בשליחת דוחות שנתיים ותשלום אגרה לרשם החברות ועלולה לשאת בקנסות ועיצומים כספיים וכן בסנקציות על בעלי השליטה בה אם אינה מבוצעת את המוטל עליה. לפיכך, פירוק חברה שכזו מרצון טומן בחובו יתרונות רבים עבור בעליה.
  2. קיזוז הפסדים – אם החברה צברה הפסדים כדוגמת אבדן השקעה במניות או הלוואת בעלים, ניתן לקזז את ההפסדים הללו כנגד רווחי הון אחרים של בעלי המניות כדוגמת רווחים בשוק ההון או הכנסות מריביות ודיבידנדים.
האם לפירוק חברה מרצון יש חסרונות?

ישנן דרכים שונות להביא לפירוקה של חברה. לא בכל מצב תהיה לחברה את הפריווילגיה לבחור את אופן סיום פעילותה. כאשר חברה אינה מתפרקת מרצון או שהיא חדלת פירעון, הליך הפירוק הוא ארוך ומורכב יותר. ככל, פירוק חברה מרצון הוא אפשרות מצוינת, נוחה, זולה ומהירה עבור חברות שאינן חדלות פירעון, אינן פעילות או כחלק מהליך שינוי מבנה האחזקות. כמובן שעל מנת לקבל החלטה מושכלת ביחס להליך יש להיוועץ עם איש מקצוע בתחום שידע לתת את העצה המקצועית המתאימה ביותר עבור הסיטואציה.

 

זקוקים לליווי בהליכי פירוק? למומחים בהופמן רוז ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי וייצוג בהליכי פירוק חברה.

פנו אלינו לפגישת ייעוץ חינם.

 

    

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *