27 בינואר 2022 בשעה 23:47 #2973
גלית
אורח

האים סכום חד פעמי שהושג כפשרה באובדן כושר עבודה יילקח ע״י הכונ״ס לאחר מתן צו הפטר