הארכת הוראת השעה למתן הפטר

law-hr הוצאה לפועל 0 תגובות

חייבים מוגבלים: ייתכן שאתם זכאים להפטר מהיר בהוצאה לפועל!
מועד הבקשה להפטר בהוצאה לפועל הוארך עד ל-16.6.2020

תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 נכנס לתוקפו ביום 06.09.2015 התיקון הוא הוראת שעה שהוארכה ותוקנה מספר פעמים ותוקפה אמורה היה לפוג בינואר 2020. בשל הבחירות החוזרות מוארכת הוראת השעה, כך שתישאר בתוקף לשם הגשת בקשות להפטר עד ליום 16.6.2020.

התיקון לחוק ההוצאה לפועל הסדיר לראשונה את אפשרותו של חייב מוגבל באמצעים, אשר במשך שנים שילמו צו תשלומים נמוך שלא כיסה את תשלום הריבית על החובות, לקבל הפטר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. על פי התיקון, חייבים אשר עומדים בתנאים, זכאים להפטר בהליך מזורז במסגרת ההוצאה לפועל. ההליך מתבצע בלשכות ההוצאה לפועל ונפתח בהגשת בקשה מתאימה לרשם בלשכה בה מתנהל תיק האיחוד. כל זאת, מבלי להידרש לפנייה להליך חיצוני בבית המשפט המחוזי ולעמידה בתנאי הסף המחמירים של הליך פשיטת הרגל ובמטרה לאפשר לחייבים מוגבלים להביא לסיום החוב ולפתוח דף כלכלי חדש.

מעוניין בפרטים נוספים על סגירת התיק שלך? <<פנה אלינו לפגישת ייעוץ חינם.>>

מהם התנאים להגשת הבקשה?

ההחלטה האם יינתן ההפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. יכולים להגיש בקשה לקבלת ההפטר חייבים העונים על התנאים הבאים:

  • חייב מוגבל באמצעים מעל ארבע שנים רצופות החייב הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" בהוצאה לפועל ונותר בסטאטוס הזה במשך ארבע שנים לפחות. 
  • אין לחייב נכסים בעלי ערך שניתן להיפרע מהם – לחייב אין נכסים שניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת או שבבעלותו נכסים שאין תועלת במימושם.
  • סכום סך החובות אינו גבוה מ- 800,000 ₪ לחילופין, ניתן להגיש את הבקשה גם במקרה של חובות שהסכום הכולל שלהם הוא עד 2 מיליון ₪ במקרה בו קרן החוב (סכום החוב המקורי של התיק) אינה עולה על 400,000 ₪.  
  • עמידה בצו החיוב בתשלומים ב-3 שנים שקדמו לבקשה מצב בו החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה. או לחילופין, שילם לפחות 18 תשלומים ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ובעת הגשת הבקשה שילם את יתרת התשלומים.
  • לא התנהלו הליכי פשיטת רגל בחמש השנים האחרונות – לא מתנהל הליך פשיטת רגל פעיל לחייב, לא ניתן צו כינוס נכסים או צו הפטר לחייב ב-5 השנים האחרונות, אין בקשה תלויה ועומדת ביחס אליו בהליכי פשיטת רגל ואף לא התנהל הליך שהתקבל או נדחה בפשיטת רגל, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

כיצד מגישים בקשה לקבלת הפטר על פי החוק?

בקשות לקבלת הפטר ניתן להגיש לאחת משש לשכות ההוצאה לפועל שנקבעו לצורך מסלול ההפטר – באר שבע, ירושלים, קריות, נצרת, תל אביב או נתניה – על פי המחוז בו מתנהל תיק האיחוד. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 55 ולצרף את המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של החייב ועל עמידה בתנאים לקבלת ההפטר, כדוגמת העתק ההכרזה כחייב מוגבל באמצעים, תדפיסי חשבונות בנק, תלושי משכורת ועוד. 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה בלשכה, הבקשה תועבר לרשם ההוצאה לפועל אשר יערוך בחינה ראשונית ויחליט בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה האם לפתוח תיק במסלול הפטר. החלטה זו אינה קובעת האם בסופו של יום יאושר הפטר. דבר הבקשה יפורסם בשלב זה לנושים ולציבור לשם הגשת התנגדויות. לאחר הזדמנות להגיש התנגדויות וקיומו של דיון, ייתן הרשם את החלטתו בבקשת ההפטר. חשוב מאוד לבחור אנשי מקצוע נכונים שידריכו אתכם ויבחרו אסטרטגיה נכונה לניוהל התיק אשר בסופו של יום תביא לתוצאה המיוחלת – הפטר מכל החובות ויציאה לף כלכלי חדש.

 אם בקשת ההפטר התקבלה – יינתן צו הפטר אשר יפטור את החייב מחובותיו בהוצאה לפועל.

שימו לב – הזדמנות פז לקבלת ההפטר המיוחל!

נכון ליום 1.12.2019 הוגשו 7,705 בקשות למתן הפטר, 935 בקשות בתהליך לפני כניסה למסלול ו-661 נכנסו למסלול הפטר. עד כה ניתנו 2,232 הפטרים על ידי רשמי ההוצאה לפועל. להופמן רוז סיפורי הצלחה רבים עם לקוחות שזכו להפטרים והסדרי חוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל. פנייה מהירה לקבלת ייעוץ משפטי יכולה לסייע גם לכם להתחיל כבר מחר את העתיד הכלכלי החדש שלכם.

חייב מוגבל באמצעים? אל תפספס את ההזדמנות האחרונה בהחלט לקבלת הפטר! 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם. 

 

 

על המחבר

law-hr

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *