מהו ההליך לפשיטת רגל לאדם פרטי?

ערן רוז הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

ההליך לפשיטת רגל לאדם פרטי

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי נועד להסדיר מצבים של חדלות פירעון של אדם שהוא יחיד. כלומר, הוא אינו תאגיד – חברה או שותפות, אך יכול שיפנה בשל חוב פרטי או חוב שמקורו בעסק פטור או מורשה. בעבר, הליכי פשיטת רגל לאדם פרטי והליכי חדלות פירעון לתאגידים הוסדרו בחקיקה נפרדת, כיום מצויים שניהם תחת קורת גג אחת – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר עבור כל אחד מההליכים מוקדשים פרקים נפרדים וקבועים הליכים ייעודיים לצורך השגת מטרות החוק – להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים ולקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכליים.

לצוות המומחים שלנו ניסיון רב בהענקת ליווי וסיוע משפטי לחייבים בהליכי הוצאה לפועל.

מעוניין בהסרת הגבלות שהוטלו עליך? <<פנה אלינו לפגישת ייעוץ חינם>>

מהי המשמעות של פשיטת רגל עבור אדם פרטי?

ללא תלות בשאלה האם מדובר בחוב שנוצר על רקע עסקי או פרטי, פשיטת רגל היא סטאטוס המתאים לאדם שהוא חדל פירעון – כלומר, המשאבים והנכסים העומדים לרשותו אינם מאפשרים לו לפרוע את החוב. מטרותיו המרכזיות של הליך פשיטת רגל לאדם פרטי הן:

 1. מיצוי האפשרויות לגבות את החוב – ובין היתר, כינוס נכסיו של החייב והוצאת ניהולם מידיו במטרה לאפשר חלוקה מיטבית ומוסדרת שלהם לטובת הנושים וצמצום היקף החוב. 
 2. התחלה כלכלית חדשה לחייב – לאפשר לחייב התחלה חדשה מבחינה כלכלית באמצעות מתן פטור מחובותיו ומתן הכשרה כלכלית מתאימה במסגרת תוכנית שיקום לחייב. 
כיצד נפתח הליך פשיטת רגל לאדם פרטי?

הליך פשיטת הרגל ליחיד יכול להיפתח ביוזמת הנושים, החייב עצמו או היועץ המשפטי לממשלה. כתלות בזהות הפותח בהליך וסכום סך החובות של היחיד החייב אלה הן הדרכים שבהן ניתן לפנות לקבלת צו פתיחת הליכים:

 1. בקשה לצו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 2. בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לרשם ההוצאה לפועל.
 3. בקשת הנושה ובקשת היועץ המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים – יוגשו לבית המשפט.
מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

במקרה שמדובר בהליך שנפתח בגין חוב העולה על 150,000 ₪, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר כונה בעבר ״כונס הנכסים הרשמי״, הוא הגורם הממונה על פי חוק להעניק את צו פתיחת ההליכים ליחיד החייב וזאת בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה אם מצא כי הבקשה הוגשה כנדרש. בחוב בסכום נמוך מזה הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל שם יתנהלו ההליכים במסגרת מסלול חדלות פירעון.

מיהם הגופים המוסמכים לדון בהליך?

בהליכים בהם סכום החוב גבוה מ- 150,000 ₪ הסמכות לדון בהליך חדלות הפירעון של חייב יחיד נתונה כיום על פי החוק לבתי משפט השלום אשר שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו של היחיד החייב,  מקום עסקו או מקום נכסיו. כאשר ההליך נפתח בשל חובות שאינם עולים יחד על סכום זה, ההליך יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בפני רשם ההוצאה לפועל, באחת הלשכות הבאות:

 • מחוז צפון – לשכת טבריה
 • מחוז חיפה – לשכת חיפה.
 • מחוז מרכז – לשכת כפר סבא.
 • מחוז תל אביב – לשכת תל אביב.
 • מחוז ירושלים – לשכת ירושלים.
 • מחוז דרום – לשכת אשקלון.
מהן ההשלכות של קבלת הצו לפתיחת הליכים?

עם קבלת הצו לפתיחת הליכים יכנסו לתוקפם הצעדים הבאים:

 • הקפאת ההליכים נגד היחיד החייב.
 • ביטול ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי הגביה, על פי שיקול דעת.
 • נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר של היחיד והוצאות ההליך.
 • לא יפרעו חובות העבר של היחיד אלא לפי הוראות החוק.
 • הממונה ימנה נאמן ליישום הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
מהם השלבים העיקריים בהליך?
 • תקופת ביניים – התקופה שממתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד עד מתן צו לשיקומו הכלכלי מכונה ״תקופת ביניים״ בהליך ובמהלכה יחולו על היחיד הגבלות הבאות:
  – הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר ומהארכת תוקפם.
  – עיכוב יציאת היחיד מהארץ.
  – הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי.
  – הגבלה משימוש בכרטיס חיוב – למעט כרטיס דביט למשיכת מזומן מהבנק או חיוב מיידי.
  – הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.
 • בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד – עם מתן הצו ימונה נאמן בתיק אשר יחל בבדיקה מקיפה בעניין מצבו הכלכלי של היחיד, ובכלל זה בעניין הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, התחייבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר, בעניין תביעות והליכי גבייה שהוא מנהל או המתנהלים נגדו, ובעניין הנסיבות שהובילו למצבו הכלכלי. עם סיום בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד ולא יאוחר מ- 9 חודשים ממועד מינוי על הנאמן להגיש דו"ח בדבר ממצאי בדיקתו.
 • צו לשיקום כלכלי – לאחר קבל דוח הנאמן על הממונה להגיש לבית המשפט בתוך 60 יום הצעה לתוכנית שיקומו הכלכלי של החייב. לאחר הגשת הצעת הממונה ולאחר שקיים דיון בהצעתו, יקבע בית המשפט, בהקדם האפשרי, בצו לשיקום כלכלי שייתן, תכנית לפירעון חובותיו של היחיד ולשיקומו הכלכלי. בצו לשיקום כלכלי יקבע בית המשפט, בין השאר, חובת התשלומים או לחילופין, אם מתקיימים התנאים למתן הפטר לאלתר, יורה בית המשפט בצו לשיקום כלכלי על הפטר מידיי. כמו כן יכלול הצו התייחסות לנכסים שייכללו בנכסי קופת הנשייה וכן לאופן מימוש נכסי קופת הנשייה, הגבלות שיחולו על החייב ותקופת תחולתם, החובות לגביהם יחול הפטר וכן תוכנית הכשרה לשיקום כלכלי של החייב.
 • קבלת הפטר סופי – זהו השלב הסופי בהליך פשיטת רגל. צו הפטר על ידי בית המשפט ניתן בתום תקופת התשלומים שתימשך כ- 3 שנים, ואם ניתן ליחיד הפטר לאלתר – עם מתן הצו לשיקום כלכלי, ועם קבלתו יהיה היחיד החייב פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה.

משרד הופמן רוז בעל ניסיון רב בליווי ומתן ייעוץ לחייבים בהליכי פשיטת רגל. 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

    בדיקת זכאות להסדר חובות בהוצאה לפועל

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *