מהי מחילת חוב לעניין סעיף 3(ב)(3) לפקודת מס הכנסה?

ערן רוז הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

העיקרון המנחה בהתנהלות כלכלית הוא: חובות יש לשלם, הלוואות יש להחזיר! יחד עם זאת, במציאות מתרחשות לא מעט סיטואציות בהן הלוואות וחובות אחרים אינם מוחזרים במלואם או שאבד כל סיכוי לגבות אותם. מצב כזה יכול לנבוע מסיבות שונות ואחת מהן היא כי הצדדים ויתרו על השאיפה לגבות או להשיב את החוב. חובות שכאלה קרויים ״חובות שנמחלו״ – ״חובות אבודים״. התייחסות לסוגיה זו מצויה בחוק והיא ״מחילת חוב לפי סעיף 3(ב)(3) לפקודת מס הכנסה״, העוסקת במצב של מחילה על חוב אשר נובע מקבלת סכומים שנועדו ליצור הכנסה קרי מעסק או ממשלח יד. החשיבות של מחילת החוב היא בכך שהיא יוצרת "אירוע מס", במובן זה שהיא הופכת להכנסה נוספת לנישום הטעונה מיסוי ואף ניתן לקזז אותה אל מול הפסדים מהעסק.

יובהר כי ביום יצירתו של אירוע מס, ההכנסה הזו באה לידי ביטוי בדוחות החייב כהוצאה ולכן מכוח העובדה כי צריכה להיות סימטריה בין הכנסות להוצאות, ביום שנמחל החוב יחשב כהכנסה באותה שנת מס.

מהי מחילת חוב?

כפי שניתן להבין משמה, מחילת חוב היא מצב בו הצדדים ויתרו על גבייה והחזר החוב, או התנהגו כאילו ויתרו מכל סיבה שהיא על גביית החוב. כך שהתמורה שלו נשארת בידי החייב ולא תחזור לידי הנושה. מחילת החוב יכולה להיות בהסכמה מפורשת בין הצדדים, כמו למשל במצב של הסדר חוב כאשר מוסכם על צמצום היקף החוב וויתור על היתר, והיא יכולה להיעשות גם שלא בהסכמה מפורשת ומוצהרת, אלא בדרך של התנהגות, קרי כניסה להליך של חדלות פרעון כאשר הניסיונות שנעשו לגביית החוב נכשלו. פקודת מס הכנסה קובעת כי גם חייב שנהג כאילו נמחל או שומט חובו יראו בו כ ׳חייב אשר חובו נמחל׳. מחילת חוב נתפסת כ"אירוע מס" במובן זה שהיא עשויה להפוך את החוב שנמחל להכנסה של הלווה באותה שנת מס.

 

העסק שלך נקלע לחובות? יכול להיות שגם אתה זכאי ל״תספורת״-בדוק עוד היום זכאותך למחיקה של עד 70% מחובות העסק

 

מה נחשבת הכנסה על פי פקודת מס הכנסה?

פקודת מס הכנסה קובעת את החובה לשלם מס הכנסה עבור כל שנת מס על הכנסתו של אדם, תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, בין היתר, מאחד מהמקורות הבאים:

  1. השתכרות או רווח מעסק או משלח יד.
  2. השתכרות או רווח מעבודה – תשלומים או טובות הנאה שניתנו לעובד ממעסיקו.
  3. דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה.
  4. גמלאות שונות.
  5. שכירות על דירות, קרקעות ונכסים שונים.
  6. פטנטים וזכויות יוצרים.

בנוסף על ההכנסות המובהקות הללו, הפקודה מתייחסת גם לגבי הכנסות המתקבלות ממקורות אחרים, אחד מאותם מקורות הוא חוב שנמחל – כדוגמת הלוואה שהמלווה או הלווה ויתרו על החזרתה.

מה קובע סעיף 3(ב)(3) לפקודת מס הכנסה?

סעיף 3(ב)(3) עוסק במקרה של מחילת חוב באמצעות מענק במצב שבו אם הייתה ניתנת ההלוואה מלכתחילה כמענק היו מחשיבים את המענק הזה כהכנסה הונית, כלומר, הכנסה שהמקור שלה איננה בתחום העיסוק הקבוע והיא יותר חד פעמית באופייה לרוב. הסעיף עוסק באופן ספציפי בכספים שהתקבלו "לצורך ייצור הכנסה מעסק או ממשלח יד" או שניתנו כמענק לצורך ייצור הכנסה.  

במצב שבו הלוואה ומענק שנמחלו ניתנו למטרות הוניות, הסעיף קובע כי יש להטיל עליהם מס שלא יעלה על 50%. הסעיף מתייחס גם לשאלת קיזוז הפסדים כנגד ההכנסה שנוצרה במחילת חוב. לעניין זה נקבע כי על פי בקשת הנישום ניתן יהיה לראות בחוב שנמחל כהכנסה פירותית – כלומר, הכנסה שוטפת מעסק, ולא כהכנסה הונית, למרות אופי ההכנסה. מדובר בהקלת מס חשובה שכן דיני קיזוז ההפסדים מהכנסה שוטפת נוחים ונגישים יותר לעומת קיזוז מהכנסה הונית.

 

 

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *