מסלול הפטר בהוצאה לפועל

ערן רוז הוצאה לפועל 4 תגובות

מסלול הפטר הוצאה לפועל

כללי: תיקון מספר 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: "התיקון" ו"החוק", בהתאמה), נכנס לתוקפו ביום 06.09.2015 ויעמוד בתוקף עד ליום 05.09.2018.

התיקון קובע כי אדם שהוכרז "חייב מוגבל באמצעים" ועומד בתנאי הסף, יהא זכאי להגיש בקשה להפטר ולפתוח הליך במסלול הפטר בהוצאה לפועל. במסגרת הליך זה בוחן רשם הוצאה לפועל האם ראוי להעניק לאחרון צו הפטר, אשר "יפטור את החייב מכל חוב, מלבד חוב שאינו בר-הפטר" (סעיף 69י15 לחוק). החלטה זו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הרשם, אשר איננו חותמת גומי גרידא.

חשוב לציין כי הליך זה, המהווה חלופה להליכים אחרים, מתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בלבד והיא זו אשר מחליטה האם לפטור את החייב מכל חובותיו כאמור.  

שלבי ההליך:

שלבי הליך הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל

שלב א: הגשת בקשה על ידי החייב:

בהתאם לסעיף 69י3(א) לחוק, תנאי הסף להגשת הבקשה הינם כדלהלן:

 1. המבקש הוכרז על-ידי רשם הוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" והוא בסטטוס זה לפחות במשך ארבע שנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.
 2. סכום כל חובותיו של המבקש לא יעלה על 800,000 ש"ח. חשוב לציין כי במסגרת זו, נכללים אף חובות שאינם ברי-הפטר (משכנתא, מזונות, חוב שאינו קצוב, חוב שנוצר במרמה, קנס מינהלי או פלילי).
 3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת.
 4. החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו, במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הפטר. עם זאת, לעיתים רשאי רשם ההוצאה לפועל להעניק צו הפטר אף אם החייב לא עמד בצו התשלומים "בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו" (סעיף 69י3(ב) לחוק).
 5. אין בקשת פשיטת רגל התלויה ועומדת כנגד החייב.
 6. במהלך חמש השנים שקדמו לבקשת ההפטר לא ניתן לגבי החייב צו כינוס, החייב לא הוכרז כפושט רגל ולא ניתן לו צו הפטר בהוצאה לפועל לפי פקודת פשיטת רגל.

שלב ב: פרסום ברשומות:

בהתאם לסעיף 69י9(א) לחוק, בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק, תפורסם ברשומות ובעיתון יומי, הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר בהוצאה לפועל. בנוסף לכך, בתוך 10 ימים ממועד החלטת הרשם על פתיחת התיק, תשלח הלשכה הרלוונטית, הודעה על כך לנושים.

שלב ג: הגשת התנגדויות:

התנגדויות לבקשת ההפטר בהוצאה לפועל ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בכתב, בתוך שלושה חודשים. עם זאת, על-פי סעיף 69י11(ב) לחוק, רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך תקופה זו בשלושה חודשים נוספים אם מצא "נסיבות מיוחדות" אשר מנעו מנושה מסוים להגיש את התנגדותו במועד.   

שלב ד: דיון במעמד הצדדים:

במידה והוגשה התנגדות יקבע הרשם מועד לדיון בבקשה במעמד הצדדים. זימון לדיון בלשכת ההוצאה לפועל יישלח בדואר רשום. במידה ולא תוגשנה התנגדויות, יישלח למבקש זימון לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל. דיון זה נועד להתחקות אחר יכולתו הכלכלית של המבקש וכן לוודא כי אכן התקיימו התנאים האמורים לעיל.

שלב ה: החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל:

לאחר קיום הדיון, ייתן הרשם החלטתו בבקשת ההפטר. במידה ובקשת ההפטר התקבלה – יינתן צו הפטר אשר יפטור את החייב מחובותיו בהוצאה לפועל. החלטה כאמור יכול שתינתן במהלך הדיון או לאחר מכן, באמצעות דואר רשום.

סיכום: תיקון זה הוסיף מסלול חדש אשר נועד לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים, לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל אשר מונעים בעדם את האפשרות לפתוח דף חדש ולחיות חיים נורמטיביים. יודגש כי מפאת קוצר היריעה הובאו עיקרי הדברים בלבד וכי בנושאים רגישים כגון אלה, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולבחור את דרך הראויה ביותר לפתרון הבעיה, זאת בהתחשב במכלול הנסיבות הקונקרטיות השייכות לעניין הנדון.

CTA

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

4 תגובות על “מסלול הפטר בהוצאה לפועל”

 1. רונית ליזמי

  בעלי נמצא בתיק איחוד 4 שנים האם הוא יכול לעבוד בקרטריונים לפני חצי שנה נפתח תיק נוסף ומישהו אמר לנו שאין אפשרות צריך שוב להמתין 4 שנים אנחנו ממש על סף יאוש

  1. ערן רוז

   רונית שלום רב,
   ישנם חריגים רבים לתנאים הקבועים בחוק בכדי להגיש בקשה להפטר.
   לכן, בהפעלת חריגים אלה ניתן יהיה להיכנס למסלול ההפטרים גם במקרה של בעלך.
   חייגו: 074-7290600
   או שלחו מייל ל: psr@law-hr.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *