איך מתמודדים עם סירוב פתיחת חשבון בנק לחייב

ערן רוז הוצאה לפועל 1 תגובה

פתיחת חשבון בנק לחייב בהוצאה לפועל

 אחד הקשיים המשמעותיים ביותר לציבור החייבים, הוא הקושי להתנהל באופן כלכלי בעקבות סירוב מצד הבנקים השונים לפתיחת חשבון בנק לחייב. בעבר הבנקים סירבו לפתוח חשבון בנק לחייבים או לאנשים בעלי רישום bdi. בעקבות הוראה 422 של המפקח על הבנקים שפורסמה ב-2014 ותוקנה בשנת 2018, (״פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו״) שונה המצב ובנקים החלו להיות מחויבים לפתוח חשבון בנק לחייב על בסיס עובר ושב ביתרת זכות. צעד זה העניק קרקע בטוחה למשפחות רבות בישראל אשר מוחלשות כלכלית או מצויות במצב כלכלי מורכב.

המפקח על הבנקים דאז, מר דוד זקן, ציין בהוראה כי "חשבון עובר ושב הנו שירות חיוני, המהווה אמצעי בסיסי לניהול מרבית הפעילות הפיננסית של כל משק בית בישראל". המטרה בהוראה זו היא להבטיח שגם אוכלוסיות מוחלשות יוכלו לנהל חשבון עובר ושב ביתרת זכות, לעשות שימוש באמצעי תשלום מגוונים ולעקוב אחר חשבונם באופן עצמאי ויעיל.

מהו סירוב בלתי סביר?

בהתאם לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), מוטלת על התאגידים הבנקאיים חובה לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות (להבדיל ממתן אשראי, שהתאגיד העסקי רשאי לסרב לתת על פי שיקוליו העסקיים), והם רשאים לסרב לבקשה לפתיחת חשבון כזה רק מטעמים סבירים. במסגרת ההוראה החדשה (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422), קבע המפקח על הבנקים את אותם מקרים שבהם הסירוב לפתיחת חשבון בנק מצד הבנק הוא ״סירוב בלתי סביר״ – על פי ההוראה, תאגיד בנקאי אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר מאלה:

 1. לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981. לרבות לקוח שהוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה;
 2. לקוח בהליך פשיטת רגל, לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל;
 3. לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו;
 4. לקוח אשר מתנהל או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.

פתיחת חשבון וניהולו תוך כדי הליך פשיטת רגל

הוראת המפקח על הבנקים מסייגת במידה מסוימת את חובת הבנק לפתיחת חשבון בנק לחייב במקרה של חייב בעיצומם של הליכי פשיטת רגל. במצב בו החייב מבקש לפתוח חשבון בנק כאשר הוא בהליך פשיטת רגל, וטרם הופטר מחובותיו, נקבע בהוראה כי הבנק רשאי להתנות את פתיחת החשבון, או את אופן ניהולו בקבלת אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד. במצב זה, הבנק מחויב לעדכן את הלקוח-החייב בדרישה הזו, בהזדמנות הראשונה.

חובות הבנק בתהליך פתיחת החשבון

כאשר לקוח שהוא חייב מגיע לבנק ומבקש לפתוח חשבון, הבנק רשאי שלא למסור את החלטתו בנוגע לפתיחת החשבון באופן מידי. במקרה זה הוא יהיה מחויב למסור את החלטתו בכתב בתוך 10 ימי עסקים ממועד בקשת הפתיחה או ממועד מסירת המסמכים הרלוונטיים על ידי הלקוח. לצורך קבלת החלטה הבנק רשאי לבקש מהלקוח מסמכים נחוצים לבחינת הבקשה והכרעה בה. על פי הוראות החוזר, על הבנק להקפיד שהמסמכים שהוא מבקש אכן רלוונטיים ונחוצים לקבלת ההחלטה. בנוסף, בחוזר מונה המפקח על הבנקים שורה של מסמכים שהבנק אינו רשאי לכלול בדרישות המסמכים שלו והם:

 1. העתק מכתבי עיקול וצווי עיקול שהוטלו על הלקוח.
 2. אישור על יתרת חוב בהוצאה לפועל.
 3. אישור על סגירת חשבון בנק של הלקוח מבנק אחר.
 4. אישור על אופן התנהלות הלקוח בחשבון שניהל בבנק אחר.
 5. דפי חשבון קודם – במקרה שבו הלקוח הצהיר בפני הבנק כי לא ניהל חשבון בנק בעבר.
 6. דוח שנתי (תעודת זהות בנקאית).
 7. מסמכים הנדרשים לצורך מתן הטבות או אשראי בחשבון.

פתיחת חשבון באופן מקוון

במצב שבו נערך הליך פתיחת החשבון באופן מקוון, והבנק מתנה את המשך תהליך בחינת הבקשה לפתיחת החשבון בהגעת הלקוח לסניף, הוא מחויב למסור ללקוח את הפרטים הבאים: 

 • עדכון על הצורך בהגעת הלקוח לאחד מסניפי הבנק.
 • פירוט המסמכים הנחוצים לצורך בחינת הבקשה לפתיחת חשבון – הן דרישות כלליות והן דרישות ספציפיות ללקוח.

בנוסף, בנק מחויב לפרסם במקום בולט באתר האינטרנט את רשימת השירותים הבסיסיים שהוא מעמיד לרשות לקוחותיו המנהלים חשבון ביתרת זכות.

ניהול חשבון ביתרת זכות

הוראה 422 מגדירה את אמצעי התשלום והשירותים אשר תאגיד בנקאי יהיה מחויב, ככלל, להעמיד לרשות הלקוח:

 • ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה.
 • שימוש בכרטיס לחיוב מידי (דביט).
 • שימוש בכרטיס לצורך משיכת מזומנים.
 • שירות אחזור מידע באמצעות עמדת שירות בסניף.
 • גישה לחשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

לסיכום נציג בפניכם שאלות שאנו נשאלים מידי יום על ידי לקוחות משרדנו מדי יום בנושא פתיחת חשבון בנק לחייב:

 • מה ניתן לעשות במידה ונציג הבנק יסרב לפתוח חשבון חדש?
 • מה ניתן לעשות במידה והעיקול ימשיך לרבוץ על חשבון הבנק החדש?
 • מה ניתן לעשות במידה ויוטל עיקול נוסף על חשבון הבנק החדש?

בהמשך לשאלות אלו חשוב לדעת לאחר הרפורמה בתחום פשיטת רגל, ניתן למחוק חובות בהליך מזורז ויעיל, כאשר לכל אורכו נפרסת קשת הגנה מלאה מפני מערכת ההוצאה לפועל, דהיינו חזרה לחיים חדשים ללא עיקולים והגבלות וכל זאת עד ליום הסדר החובות.

ועל כן, ככל שהגופים הרלוונטיים אינם פועלים בהתאם לרפורמה החדשה אל מול קהל לקוחותינו, משדנו פועל ויפעל על מנת לעמוד על זכויותיהם של כל לקוח ולקוח במטרה לדאוג לשגרה כלכלית לכל אורך ההליך ועד ליום הסדר החובות.

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

תגובה אחת על ““איך מתמודדים עם סירוב פתיחת חשבון בנק לחייב”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *