מהו כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

צביקה הופמן הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

אנחנו נתקלים לעיתים במקרים מסוימים בהם, במסגרת הליכיו של תיק הוצאה לפועל, מבוצע גם הליך של כינוס נכסים. לרשם ההוצאה לפועל ישנו שיקול דעת להחליט שבמקרה המונח מולו ישנה הצדקה למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב. כינוס נכסים בהוצאה לפועל אינו נעשה על כלל נכסי החייב, אלא על נכס או מספר נכסים ספציפיים שהוגדרו. אך בדומה לכינוס נכסים בבית המשפט, משמעות הכינוס היא שביחס לאותו נכס מדובר, כונס הנכסים נכנס בנעלי החייב ואמור לקחת לרשותו את הנכס שעליו התמנה, לנהל אותו, למכור אותו ולממש אותו, בהתאם לקווים המנחים שהתווה לו הרשם. ולצד זאת, זכויותיו הקבועות של החייב מוגנות גם במסגרת הכינוס והכונס חייב כלפיו בחובות רחבות כדוגמת חובת הזהירות והנאמנות.

באילו מקרים יבוצע כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

במרבית המקרים בהם יבוצע כינוס נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל החלטת הרשם למינוי תעשה בעקבות פנייה של הזוכה ובא כוחו. לאחר הפנייה, רשם ההוצאה לפועל ייבחן את ההצדקה למינוי כונס נכסים על הנכס המדובר והוא יוכל לאשר את מינוי הכונס כפי שהתבקש. בשונה מהליך כינוס הנכסים בפשיטת רגל, שם המינוי נעשה באופן עקרוני על כלל נכסי החייב, במקרה של כינוס נכסים בהוצאה לפועל, מינוי הכונס ייעשה על נכס או נכסים ספציפיים בלבד. לרוב יתאפשר כינוס נכסים כאשר ישנו חשש שהחייב ינסה להבריח את נכסיו, להעלים אותם או שינהל אותם שלא כשורה על מנת לחמוק מתשלום החוב. לעיתים כונס הנכסים ימונה כדי לנהל מכירתו של נכס ממושכן או מעוקל, כדוגמת מימוש משכנתה, או תפיסתו ומכירתו של רכב מעוקל.

מהן החובות החלות על כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

בדומה למקרה של מינוי כונס נכסים בהליך פשיטת הרגל, גם כונס נכסים שמונה במסגרת הליך הוצאה לפועל חב בחובות הנאמנות, הזהירות והאמון. בנוסף, עם מינויו, חלות על כונס הנכסים גם החובות הספציפיות הבאות:

  • מסירת דין וחשבון על פעולותיו לרשם – כונס הנכסים מחויב לנהל פנקסים ולמסור דין וחשבון לרשם ההוצאה לפועל.
  • מסירת כל הכנסה מהנכס ללשכה – כונס הנכסים צריך למסור ללשכת ההוצאה לפועל כל הכנסה שהגיעה לידו מניהול הנכס, ממכירתו או ממימושו.
  • הפקדת ערובה – רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לכונס הנכסים להפקיד ערובה לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו.
מהן החובות של החייב במקרה של כינוס נכסים?

במקרה בו נתמנה בתיק ההוצאה לפועל כונס נכסים, החייב יהיה מחויב שלא להפריע לכונס הנכסים בתפקידו ולמלא אחר הוראותיו של כונס הנכסים בכל הנוגע לנכס, ובין היתר:

  • לבצע פעולות שלדעת כונס הנכסים יש צורך שייעשו בידי החייב עצמו.
  • למסור לכונס הנכסים, לפי דרישתו, כל מסמך וידיעה שיש להם קשר לנכס.
זכויותיו של החייב בהליך נשמרות גם לאחר מינוי כונס

אמנם לא ניתן לבטל את אי הנוחות ועצם הפגיעה שבהוצאת נכס והעברתו לכונס נכסים. יחד עם זאת, חוק ההוצאה לפועל מתייחס מפורשות לעמידה על זכויות החייב על פי החוק גם במסגרת הליך הכינוס. בין היתר, מינוי כונס הנכסים אינו יכול להביא לפגיעה בזכויות הבאות:

  • נכסים שאינם ניתנים לעיקול – לא ניתן יהיה לעקל נכסים שאסורים לעיקול על פי חוק, כדוגמת מכשירים או ציוד אחר הדרוש לפרנסת החייב או לצורכי מחייתו ולצרכיהם של בני ביתו.
  • הגנה על דירת מגורים – ישמר האיסור למכור דירת מגורים של החייב ללא פתרון דיור חלופי בהתאם לחוק.
  • הגנת חייב שהוא חקלאי – רשם ההוצאה לפועל יוכל להשאיר בידי חייב שהוא חקלאי את השטחים החקלאיים הדרושים לו לשם פרנסתו.

 

חייב בהוצאה לפועל? המומחים של הופמן-רוז יעניקו לך את הליווי המשפטי הטוב ביותר. בדיוק  עבורך.

לפגישת ייעוץ חינם השאר פרטים או חייג 08-999-9050.

 

 

 

על המחבר

צביקה הופמן

לאחר סיום לימודיו לתואר ראשון במשפטים (LL.M) בקריה האקדמית אונו, התמחה צביקה בתחומי המשפט האזרחי – הוצאה לפועל, נזיקין, תעבורה ועוד. עו"ד הופמן חבר מן המניין בלשכת עורכי הדין בישראל. צביקה דובר עברית ואנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *