קיבלת מכתב אזהרה בהוצאה לפועל? הצעדים הראשונים!

law-hr הוצאה לפועל, חובות בעסקים, פשיטת רגל 0 תגובות

אזהרה בהוצאה לפועל

כאשר זוכה פותח תיק בהוצאה לפועל החוק מחייב אותו להודיע על כך באופן רשמי לחייב. אותה הודעה רשמית המחויבת על פי חוק היא מכתב האזהרה. אזהרה בהוצאה לפועל כוללת את פרטי התיק וכן הוראות והסברים לחייב כיצד עליו להתמודד עם החוב הנטען. האזהרה היא למעשה דרישת תשלום החוב או מילוי הוראות פסק הדין בתוך פרק זמן מסוים. היא מפרטת את זכותו של החייב להתייצב לחקירת יכולת או להגיש בקשות מטעמו. לאחר קבלת האזהרה, המכונה גם "המצאה", מתחיל השלב הקריטי בתיק אשר במסגרתו הזוכה רשאי לבצע הליכי גבייה. לכן, כחייבים בתיק הוצאה לפועל זהו השלב שבו עליכם להיכנס לפעולה על מנת למנוע הגדלה משמעותית של גובה החוב והטלת הגבלות וסנקציות עליכם.

מהי אזהרה בהוצאה לפועל?

בין אם מדובר בחוב פסוק, המחאה שחזרה או הלוואה שלא נפרעה כנדרש, לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, הזוכה בתיק מחויב לבצע ״המצאה״ לחייב ובאמצעותה הוא מיידע את החייב באופן רשמי אודות פתיחת התיק. במסגרת האזהרה החייב נדרש לשלם את החוב או למלא אחר פסק הדין בתוך פרק זמן מסוים. האזהרה כוללת פירוט בדבר זכותו של החייב להתייצב לחקירת יכולת וכן את ההליכים שניתן לנקוט כנגדו אם לא ימלא אחר האמור באזהרה. המצאה מלאה, המאפשרת הטלת הגבלות ועיקולים לאחריה, נעשית כאשר המסמך נמסר לחייב באופן אישי או לאחד מבני משפחתו הגר עימו ונראה מעל גיל 18 שנים, או כאשר החייב סירב לקבל את המסמך.

מהם הצעדים הראשונים לאחר קבלת אזהרה?

אופי ההתמודדות עם תיק הוצאה לפועל לאחר קבלת אזהרה תלוי הן בנסיבות שהביאו לפתיחת התיק והן בעמדת החייב ביחס לחוב – האם אינו מתכחש לחוב כפי שנטען בתיק, האם החוב נפרע או שנוצר בנסיבות לא חוקיות וכיו״ב. נפרט להלן מספר דרכי פעולה אפשרויות בתגובה לקבלת אזהרה בהוצאה לפועל:

  • הגשת בקשת התנגדות – לחייב עומדת הזכות להגיש התנגדות לחוב הנטען בתיק ההוצאה לפועל. מרגע קבלת האזהרה ישנה מסגרת זמנים מוגבלת להגשת ההתנגדות והיא צריכה להיות מבוססת על אסמכתאות המעידות על מקור ההתנגדות לחוב. התנגדות מתאימה למצבים בהם החייב מכחיש את עצם קיומו של החוב. למשל, ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר כאשר תיק ההוצאה לפועל נפתח על בסיס שטר גנוב או מזויף או כאשר לא התקבלה התמורה שבגינה ניתן השטר וכיו״ב. כאשר התנגדות מוגשת כנדרש, רשם ההוצאה לפועל יצווה על עיכוב ביצוע ההליכים בתיק ויעביר את הבקשה והמסמכים לבית המשפט המוסמך לדון בה.
  • טענת פרעתי – טענת פרעתי היא הכלי העומד לרשות החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל לטעון ולהוכיח כי החוב הנטען בתיק שולם. טענה זו צריכה להיות מגובה בראיות ובין היתר, הוכחות על תשלום, תדפיסי חשבון בנק, העברות כספים וכן עדויות ותצהירים. טענת פרעתי נדונה על ידי רשם ההוצאה לפועל.
  • חקירת יכולת – במצב בו אינכם מתכחשים לקיומו של החוב כפי שהוצג בפתיחת תיק ההוצאה לפועל על ידי הזוכה, אך אין ביכולתכם הכלכלית לפרוע אותו, תוכלו לבקש לעבור חקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל. חקירת יכול דורשת הכנות כדוגמת איסוף מסמכים ומילוי שאלון מקיף ביותר ולעיתים אף נערכת חקירה בעל פה.
  •  הארכת מועד – האזהרה מפרטת את תקופת הזמן הקצובה לצורך הגשת הבקשות על ידי החייב. אם הגעתם למצב בו אחרתם את המועד, באפשרותכם לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להארכת המועד. במקרים רבים, הרשם יאשר את הבקשה על מנת לאפשר לכם להעלות את טענותיכם ביחס לחוב. זאת בהנחה שפעלתם בתום לב ביחס לאי העמידה בזמנים ולא מדובר באיחור בלתי סביר באופן משמעותי.

 

משרד הופמן רוז בעל ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחייבים בהליכי הוצאה לפועל. 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם

 

   

על המחבר

law-hr

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *