עיקרי חוק ההוצאה לפועל

law-hr הוצאה לפועל, חובות בעסקים, פשיטת רגל 0 תגובות

חוק ההוצאה לפועל

הליך ההוצאה לפועל נועד לאכוף מימושו של פסק דין, שטר חוב, משכנתא או המחאה וכן, תביעה על סכום קצוב. רשות האכיפה והגבייה אחראית על ניהול מערך ההוצאה לפועל וגביית הקנסות בישראל ופועלת מכוח הסמכויות המוענקות לה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק ההוצאה לפועל כולל 17 פרקים שתכליתם להסדיר ולהקיף את כלל ההיבטים הנוגעים להליך ההוצאה לפועל. החוק קובע את סדרי הדין לפיהם צריכים לפעול הצדדים במסגרת ההליך, הוא מגדיר את סמכותו של רשם ההוצאה לפועל, מסגרת התנהלותה של לשכת ההוצאה לפועל וכן מקדיש פרקים שלמים להליכי עיקול שונים כדוגמת עיקול מיטלטלין, מקרקעין ועיקול בידי צד שלישי וכן הגבלות שניתן להטיל על החייב בהליך. לא פחות חשוב מכך, חוק ההוצאה לפועל מעגן בתוכו הגנות על זכויותיו של החייב בהליך. נפרט בשורות הבאות את עיקרי החוק.

הוראות כלליות – סמכויות בעלי תפקידים וזכויות החייב

פרק א׳ בחוק ההוצאה לפועל הוא פרק סל להגדרות רבות וכן להגדרת מסגרת העבודה במערכת ההוצאה לפועל. בין היתר מוגדרים תחת פרק זה הליכי מינוי רשמים ובעלי תפקידים, סמכותם של בעלי התפקיד, תשלומי אגרות והוצאות וכמו גם הריביות הקבועות בהליך. בנוסף, תחת פרק זה מפורטות זכויות חשובות של החייב בהליך כדוגמת זכותו של חייב הטוען כי מילא את הוראות פסק הדין לטעון טענת פרעתי, השהיית הליך לבקשת החייב, עיכוב ביצוע פסק דין וכן, זכותו של החייב לקבל בחזרה תקבולים שנגבו ביתר. בפרק א׳ מוסדרת גם אפשרותם של הצדדים בהליך להגיע ביניהם להסדר חוב מחוץ לכותלי ההוצאה לפועל.

עיקולים והגבלות

חוק ההוצאה לפועל מקדיש פרקים שלמים להסדרת תחום העיקולים וההגבלות בהליך. פרקים אלה מגדירים את האסור והמותר בנוגע לעיקולים והגבלות במסגרת ההוצאה לפועל ובין היתר מעגנים את זכויותיו של החייב במקרים של שימוש בסנקציות והליכי גבייה אלה. 

  • עיקול מיטלטלין – פרק ב׳ עוסק באופן עיקולם של מיטלטלין ומכירתם לצורכי פירעון או הקטנת החוב וכן בסדרי ההוצאה והמכירה של מיטלטלין מעוקלים מבחינת לוחות הזמנים, סמכויות וחובות בעלי התפקידים הממונים, אופן האחסון, ירידת ערך וניהול המכירה. בפרק מפורטים גם סוגי נכסי המיטלטלין של החייב המוגנים מפני עיקול, זכות השימוש במיטלטלין מעוקלים וכן הזכויות ביחס לנכסים שיש ספק מיהו בעליהם.
  • עיקול מקרקעין – פרק ג׳ בחוק עוסק בעיקול מקרקעין ובמסגרתו קבועים הליכי עיקול מקרקעין ומכירתם וכן הגנה מפני עיקול דירת מגורים ללא סידור חלופי סביר.
  • עיקול בידי צד שלישי – פרק ד׳ עוסק בהסדרת עיקולם של נכסים המצויים בידי צד שלישי אשר אינו מהווה צד בהליך ההוצאה לפועל. הפרק קובע חובות של גופים אלה, אשר בידיהם מצויים נכסים של החייב כדוגמת בנקים או מעסיק לפעול בהתאם להוראות צו העיקול. הפרק אף מתייחס לנכסים המצויים בידי צד ג׳ אשר אינם ניתנים לעיקול, כדוגמת כספים המגיעים לחייב ממשרד הבינוי והשיכון כמענק השתתפות בשכר דירה.
  • הטלת הגבלות על החייב – פרק ו'1 עוסק בהטלת הגבלות על חייב שהוכרז בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. הפרק קובע את האפשרות להטיל על חייב במקרים מסוימים הגבלות על החזקת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ וכן הגבלה על חשבון הבנק ומהחזקת כרטיסי חיוב. גם במקרה זה החוק מונה שורה של סייגים להטלת ההגבלות על החייב ומעגן את זכותו של החייב לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להסיר הגבלות שהוטלו.

נושאים נוספים הקבועים בחוק

בנוסף לתחומים שמנינו, החוק מסדיר גם את התחומים הבאים:

  • סוגי ההליכים השונים הקיימים במסגרת ההוצאה לפועל, כדוגמת המסלול המקוצר ומסלול מזונות המוסדרים בפרקים א1 ו-א2.
  • כינוס נכסים במסגרת ההוצאה לפועל מוסדרים בפרק ה׳ בחוק ההוצאה לפועל וקובעים את אופן מינויו של כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל, חובותיו, זכויותיו ומהלך התנהלותו.
  • חקירת יכולת ופסיקת תשלומים מוסדרת בפרק ז׳ בחוק שם מוגדרת סמכותו של הרשם לחקירת מצבו הכלכלי של החייב, בקשת מסמכים, הזמנת החייב ועדים נוספים וקביעת התשלומים. כן קבועות בפרק זה זכויותיו של החייב לשינוי צו תשלום או הוראת תשלום.
  •  איחוד תיקים וכן צווי הבאה וצווי מאסר בהליך.

 

משרד הופמן רוז בעל ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחייבים בהליכי הוצאה לפועל. 

פנה אלינו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם. 

 

   

על המחבר

law-hr

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *