כיצד לבצע הסרת עיקולים בהוצאה לפועל?

ערן רוז הוצאה לפועל, פשיטת רגל 0 תגובות

הסרת עיקול בהוצאה לפועל

אחד הכלים המוכרים והנפוצים ביותר המצויים בארגז הכלים של הזוכה לשם גביית החוב בהליך הוצאה פועל הוא העיקול. עיקול הוא הליך שנעשה ביחס לנכס שבבעלותו או בהחזקתו של החייב והוא מגביל את היכולת של החייב לעשות שימוש בנכס או לסחור בו. אם החייב אינו פורע את החוב, הזוכה יכול בהמשך למכור את הנכסים שנתפסו בעיקול ולעשות שימוש בכספי המכירה לשם פירעון החוב. ישנם שלושה סוגי עיקולים נפוצים בהליכי הוצאה לפועל – עיקול מיטלטלין, עיקול אצל צד ג' ועיקול מקרקעין. במסגרת הליכי הוצאה לפועל ישנם מנגנונים המאפשרים לכם, החייבים, לפעול לשם הסרת עיקול. גם כאן ישנה חשיבות רבה למהירות הפעולה וכמובן, להיכרות עם האפשרויות העומדות בפניכם.

מהו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל?

עיקול מיטלטלין הוא עיקול נפוץ ונגיש למדי במסגרת הליכי הוצאה לפועל. מדובר בעיקול המוטל על רכושו ה"נייד" של החייב, כלומר נכס שאינו מקרקעין ואינו מחובר לקרקע. לרוב, במצב שבו ניתן צו עיקול מיטלטלין מעקלים יגיעו לביתכם, שם הם יסקרו את החפצים יקרי הערך המצויים בבית וימלאו דו"ח. מזומנים, שטרות או תכשיטים, שנמצאים בבית יופקדו בקופת ההוצאה לפועל לטובת החוב בתיק. אם לא הוסר העיקול או הוסדר החוב, המיטלטלין יתפסו וימכרו לשם הקטנת או כיסוי החוב. חשוב לדעת כי החוק קובע ביחס לשורה ארוכה של מיטלטלין כי הם אסורים לעיקול, בייחוד כאשר מדובר בנכסים המשמשים לצורכי מחייה בסיסיים ולפרנסתכם. בנוסף, עלויות הליך העיקול והמכירה גבוהים ביותר והם מתווספים לגובה החוב בתיק. לכן, מדובר בהליך שחשוב מאוד לעצור אותו כבר בתחילת הדרך עוד לפני הליכי העיקול בפועל.

מהו עיקול מקרקעין בהוצאה לפועל?

עיקול מקרקעין מוטל על נכסי מקרקעין שבבעלות החייב או על זכויות הרשומות על שמו של החייב בנכסי מקרקעין. העיקול מתבצע באמצעות רישום בלשכת רישום המקרקעין – הטאבו,  או ברישום בספרים של החברות המשכנות, בהתאם למקום בו רשומות הזכויות. לאחר הרישום של העיקול לא תוכלו למכור או להעביר את הנכס לאדם אחר או לבצע בו שינויים מהותיים. במצב בו לא נעשו פעולות להסרת העיקול או להסדרת החוב במשך 30 ימים לאחר רישומו, הזוכה יוכל למכור את הנכס ולהשתמש בכספים לשם כיסוי החוב. במצב שבו הנכס הוא בית המגורים, לא ניתן יהיה לפנות את הנכס אלא אם נמצא פתרון דיור חלופי.

מהו עיקול צד ג' בהוצאה לפועל?

עיקול צד ג' מוטל על כספים וזכויות של החייב הנמצאים בידי צדדים שלישיים. הדוגמאות הנפוצות ביותר לעיקול מסוג זה הם עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת. הצד השלישי המקבל את צו העיקול מחויב למסור פרטים על הכספים של החייב המצויים ברשותו ועל אלה שיגיעו לידיו בשלושת החודשים שלאחר הצו. הכספים הללו נותרים תפוסים בידי צד ג' ולא ניתן לעשות בהם שימוש במשך כל תקופת העיקול. גם בעיקול מסוג זה, לאחר פרק זמן מסוים אם לא הוסר העיקול או הוסדר החוב הכספים שנתפסו יועברו לטובת פירעון החוב בתיק. בנוסף, ישנם כספים שאינם ניתנים לעיקול ובין היתר סכום מסוים מהמשכורת, קצבאות ועוד.

כיצד מתבצעת הסרת עיקול?

כתלות בסוג העיקול ובנסיבות הטלת העיקול ניתן לנקוט בצעדים למניעת העיקול עוד לפני הוצאת הצו וכן להסרתו לאחר שהוצא הצו ואף לאחר שבוצע העיקול. הגשת בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל הכוללת את הנימוקים האישיים והחוקיים הקיימים תוכל להביא להסרת העיקול. במצב שבו הוטל עליכם עיקול שהוא בלתי חוקי, או עיקול שפוגע בצד אחר, כדוגמת מצב שבו ישנו ספק בעלות נכס שעוקל, יש לתת לכך ביטוי זאת במסגרת הבקשה. במקרים אחרים, ייתכן שיהיה צורך אף לפנות לבית המשפט. ישנה חשיבות רבה לפעולה מהירה ומקצועית ולכן, במקרה של חשש מפני עיקול, חשוב לפנות ללא שיהוי לקבלת ייעוץ משפטי.

משרד הופמן רוז מלווה מדי יום חייבים בעמידה ומיצוי הזכויות המוקנות להם בחוק.

הוטל עליך עיקול? בוא להתייעץ עם המומחים שלנו!      .  

 

 

    

על המחבר

ערן רוז

ערן בעל תואר ראשון במשפטים (LL.M), מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים. לאחר סיום לימודיו, התמחה ערן בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים וצבר ידע וניסיון רב בהליכים השונים הנוגעים לתחום זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *